Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Hæmofili A og B

Hæmofili A og hæmofili B er arvelige sygdomme. De rammer normalt kun drenge, men piger/kvinder, der bærer sygdomsgenet, kan også have blødningsproblemer. 


Ud af de knap 1.000 danskere, der har fået konstateret en blødersygdom har ca.:

  • 36% hæmofili A
  • 8% hæmofili B

Sygdommene ligner hinanden og giver ofte led- og muskelblødninger.

Hæmofili skyldes mangel på faktor i blodet. Faktorer – eller koagulationsfaktorer – er de blodkomponenter, der får blodet til at størkne. Når der mangler faktor i blodet, betyder det, at blodet ikke størkner på normal vis, hvorfor blødninger ikke stopper.

Der er 13 faktorer i det menneskelige blod, og de benævnes med romertal. Har man hæmofili A, mangler man faktor VIII i blodet. Har man hæmofili B, mangler man faktor IX.

Hæmofili A rammer 1 ud af 10.000, og hæmofili B rammer 1 ud af 50.000.

Sværhedsgrad
Man kan have hæmofili i forskellige sværhedsgrader. Det afhænger af den mængde koagulationsfaktor, der findes i bløderens blod. Raske mennesker har et faktorniveau på 100%. Blødere har et faktorniveau på under 40%, og man skelner mellem en mild, en moderat og en svær grad af hæmofili, afhængigt af hvor meget faktor, der er i blodet.

Faktorniveauet er konstant hos den enkelte bløder, men der kan alligevel være perioder, hvor der kun er få blødninger og andre perioder, hvor der er mange blødninger.

Svær hæmofili
0-1% faktor i blodet. Hvis blødere med svær hæmofili ikke får behandling, opstår der hos de fleste mange blødninger. De kan komme efter slag og fald, men af og til kommer der blødninger og skader, der er så små, at bløderen ikke lægger mærke til dem.

Moderat hæmofili
1-5% faktor i blodet. Blødere med moderat hæmofili kan efter slag, fald og lignende få blødninger, men de får dem normalt ikke spontant.

Mild hæmofili
5-40% faktor i blodet. Patienter med mild hæmofili mærker sjældent noget til blødersygdommen, men kan for eksempel få langvarige blødninger ved tandudtrækninger og operationer.


Se filmen om Axel, der har hæmofili A i svær grad:

Arvegang
Blødersygdomme skyldes en forandring i kromosomerne. Den forandring kan opstå af to grunde. Den bliver enten givet i arv, eller den opstår ved såkaldte mutationer, som er spontane forandringer i kromosomerne. To ud af tre blødere arver deres sygdom.

Hæmofili A og B skyldes en kromosomforandring på kønskromosomet X. Mænd med et forandret X-kromosom er blødere. Kvinder med et forandret X-kromosom og et normalt X-kromosom er som oftest raske, men de er bærere af sygdommen og kan også lide af øget blødningstendens. 


Farverne i figuren skal læses således: lyseblå = rask mand, Laksefarvet = kvinde, der er bærer af blødersygdommen, Gul = mand med en blødersygdom, Rød = rask kvinde.

Når far er bløder

Mænd med hæmofili vil give et Y-kromosom videre til deres sønner. De arver derfor ikke blødersygdommen. Fædrene vil derimod give deres forandrede X-kromosom videre til deres døtre. De vil derfor blive bærere af blødersygdommen.

Når mor er bærer

Mødre, der er bærere af hæmofili, vil give enten det forandrede eller det normale X-kromosom videre til deres børn. For hvert barn er der 50% risiko for, at barnet får det forandrede kromosom. Dette gælder både sønner og døtre.

Kvinder, der kan have arvet bæreranlæg for hæmofili fra deres mor, kan få undersøgt, om det er tilfældet ved at henvende sig til et af de to hæmofilicentre.

Kvinder og hæmofili

Kvindelige bærere af hæmofili kan have et nedsat faktorniveau. Det betyder, at de kan opleve blødningsproblemer i samme grad som mænd med mild eller moderat hæmofili, eksempelvis ved tandudtræk og operationer. Kvindelige bærere af hæmofili kan også have kraftige eller langvarige menstruationer. I sjældne tilfælde kan kvinder have hæmofili. Det kan eksempelvis ske, hvis hun har arvet to forandrede X-kromosomer, fordi hendes far er bløder, og hendes mor er bærer af blødersygdommen. 

Læs mere om kvinder og blødersygdom her ›

Læs mere om hæmofili A og B på Sundhed.dk

KORT OM
HÆMOFILI A OG B

  • Hæmofili er en arvelig sygdom.
  • Sygdommen inddeles i tre sværhedsgrader: mild, moderat og svær.
  • Hæmofili A skyldes mangel af faktor VIII i blodet. Har man hæmofili B, mangler man faktor IX.
  • På grund af sygdommens arvegang rammes drenge/mænd langt hyppigere end piger/kvinder.

Personlige beretninger
om hæmofili A og B:

Store blå mærker og buler

Helle, mor til Mikkel, fortæller, hvordan det var at få at vide, at ens barn har hæmofili og inhibitor, og hvordan hverdagen ser ud i dag.

Behandling af hæmofili A og B

Hæmofili kan forholdsvis let behandles. Behandlingen består først og fremmest i, at bløderen får tilført den størkningsfaktor, blodet har for lidt af.

Faktaark om din blødersygdom:

Sociale profiler

Danmarks Bløderforening har udviklet et værktøj, der kan klæde dig på til at gøre mødet med den kommunale sagsbehandler lettere. Dokumentet er udviklet til hæmofili, ITP og von Willebrands sygdom og indeholder både medicinsk fakta og en tjekliste til mødet. 

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.