Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Hæmofilicentre

Behandlingen af blødersygdomme, der kræver faktor (eksempelvis hæmofili), foregår i Danmark på to hæmofilicentre – et på Rigshospitalet i København og et på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Centrene er specialcentre og udfører en lang række opgaver vedrørende behandling og rådgivning af bløderpatienter.


Blødersygdomme, kan også behandles ved andre sygehuse og hos praktiserende læger, men altid i samarbejde med hæmofilicenteret i Aarhus eller på Rigshospitalet.

ITP behandles på hæmatologiske afdelinger.

Hæmofilicentrene har en række forskellige funktioner:

  • At bestemme arten og sværhedsgraden af blødersygdommen
  • At give undervisning og vejledning i forhold til hjemmebehandling og de forholdsregler, der skal tages
  • At føre kontrol med henblik på regulering af behandling og vurdering af fx leddenes tilstand
  • At rådgive personer, som har arvelige blødersygdomme i familien
  • At udføre prænatal diagnostik (undersøgelse at fosteret før fødslen for blødersygdomme). Dette gøres i tæt samarbejde med andre specialafdelinger
  • Alle kan henvende sig til hæmofilicentrene for at få undervisning og vejledning. Det gælder også personer, der tager sig af en bløder for eksempel i en daginstitution eller på en skole

 

Find kontaktoplysninger på dit hæmofilicenter

Dialog mellem læge og patient

Hør en samtale om de udfordringer, der er ved at have en blødersygdom, når man er midt i livet, og vigtigheden af dialog og gensidig læring mellem læge og patient.

Faktorregistrering

Har du fået bløderappen? Med bløderappen kan du registrere din faktor og blødninger online. Spørg efter den hos dit hæmofilicenter.

Find kontaktoplysninger:

Aarhus Universitetshospital

Find kontaktoplysninger, telefontider, information om medicinbestilling og akutsituationer.

Rigshospitalet

Find kontaktoplysninger, telefontider, information om medicinbestilling og akutsituationer.

Bestil medicin:

Medicinbestilling

Find information om, hvordan du bestiller faktormedicin hos din afdeling.

Har du fået
bløderappen?

I bløderappen kan du registrere din faktormedicin og dine blødninger. Spørg efter den hos dit hæmofilicenter.