Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Rådgivning

Danmarks Bløderforening tilbyder to rådgivningsordninger for vores medlemmer. Vi tilbyder, at medlemmer kan få en gratis støttende psykologsamtale og rådgivning hos socialrådgiver. 


Socialrådgivning 
Som medlem kan du ringe og få rådgivning og vejledning hos socialrådgiver og konsulent Lis Larsen om dine rettigheder og eventuelle klagemuligheder. Lis Larsen rådgiver inden for den sociale- og arbejdsmarkedsrelevante lovgivning. Det kan eksempelvis dreje sig om sager, der trækker ud, afslag om støtte til tabt arbejdsfortjeneste, handicapbil, støtte til sommerlejr med videre.

Blødererstatningsfonden har også indgået et samarbejde med Lis Larsen om rådgivningspakker til støtteberettigede gennem fonden.

Lis Larsen besvarer spørgsmål den 3. tirsdag i måneden fra kl. 10-12 og kan træffes på telefon 40 44 34 86.

Ordningen er forbeholdt og gratis for medlemmer af Danmarks Bløderforening. 

Psykolog
Bløderforeningen har indgået samarbejde med psykolog Vibeke Fonnesbech Klærke om telefonisk psykologrådgivning af foreningens medlemmer.

Medlemmer kan ringe om psykiske udfordringer og vanskeligheder i forhold til blødersygdomme og få en støttende samtale i telefonen. Samtalen kan også afklare om familien har brug for mere hjælp, for eksempel i form af psykologsamtaler eller anden form for støtte. 

Vibeke har en særlig interesse for og viden om blødersygdomme, idet hun selv er anlægsbærer af hæmofili B og har hæmofili i mild grad. Hun er mor til to drenge uden hæmofili og har en nevø med hæmofili B i svær grad. 

Vibeke Fonnesbech Klærke kan kontaktes på telefon 24 90 68 28 på hverdage i tidsrummet 12-13. Træffes Vibeke ikke, kan du indtale en besked med navn og telefonnummer, hvorefter Vibeke vil kontakte dig. Træffes du ikke eller kan samtalen ikke gennemføres, laves en præcis aftale for den psykologiske telefonrådgivning en af de efterfølgende hverdage. 

Ordningen er forbeholdt og gratis for medlemmer af Danmarks Bløderforening.

Et netværk af ligesindede

Når man lever med en sjælden sygdom, kan det vær rart at tale med andre, der står i samme situation som en selv.

Danmarks Blødersygdom tilbyder derfor en række netværks- og støtteordninger for vores medlemmer. Blandt kan vi formidle kontakt til andre med blødersygdom. 

Netværksstøtte

Danmarks Bløderforening tilbyder netværks- og støtteordninger for vores medlemmer. Vi kan formidle kontakt med andre, der gerne deler erfaringer med hæmofili, von Willebrand, ITP eller andre sjældne blødersygdomme. Vi inviterer også til aktiviteter, hvor medlemmer kan møde ligesindede. 

Sjældne Diagnoser Helpline

Sjældne Diagnosers Helpline giver gratis information, støtte og rådgivning til alle, der er berørt af sjælden sygdom. Helpline kan hjælpe med at finde rundt i sundhedsvæsenet og det sociale system. Helpline kan også gennem samtaler støtte op, når der skal skabes orden i kaos, og når der er brug for overblik. Rådgiverne  hjælper med at finde handlemuligheder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp.

Se også:

DUKH

DUKH er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet. DUKH arbejder for at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap gennem uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.

Rådgivningen er gratis, og du kan både ringe og maile til DUKH.

Har du hørt om
vores app?

I vores nye app kan man se sin behandlingsplan og registrere faktorforbrug og blødninger.