Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Andres erfaringer

Hvad betyder det i praksis at leve med blødersygdom? Hvilke udfordringer står andre mennesker med hæmofili, ITP eller andre blødersygdomme med? 


Hæmofili A og B

Læs om andres erfaringer med stikketræning, motion, udskiftning af led og andre problematikker, når man lever med hæmofili.

ITP

Læs om andres erfaringer med at få stillet den uforudsigelige diagnose ITP, hvordan andre har håndteret sygdommen, og om de tanker sygdommen har sat i gang.

Von Willebrands sygdom

Læs om andres erfaringer med at leve med den arvelige sygdom, og om hvordan det er at få diagnosen senere i livet.

De sjældne 

Læs om, hvordan andre takler at leve med en meget sjælden blødersygdom.

Pårørende

Hvordan er det at leve med en sygdom, man ikke selv har? Her kan du læse om, hvordan andre håndterer at danne par med et menneske med blødersygdom.

Dialog mellem læge og patient

Hør en samtale om de udfordringer, der er ved at have en blødersygdom, når man er midt i livet, og vigtigheden af dialog og gensidig læring mellem læge og patient. Læs også gode råd om det gode kontrolbesøg og om at rapportere om blødninger og faktorforbrug.

BløderNyt

BløderNyt er Danmarks Bløderforenings medlemsblad, der udkommer to gange om året og lander i alle medlemmers postkasser. Læs nye og tidligere udgaver af bladet.