Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Behandling

Blødere lever stort set som alle andre – vel og mærke hvis de er under behandling. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at tage visse hensyn. Herunder kan du finde information om behandling af de forskellige blødersygdomme og om mødet med sundhedsvæsenet.


Behandling af hæmofili A og B

Hæmofili kan forholdsvis let behandles. Behandlingen består først og fremmest i, at bløderen får tilført den størkningsfaktor, blodet har for lidt af.

Behandling af ITP

ITP kan ikke helbredes med medicin, men forskellige medicintyper kan midlertidigt hæve blodpladetallet og derved mindske risiko for blødninger. 

Behandling af von Willebrands sygdom

Behandlingen af von Willebrands sygdom afhænger af, hvilken type von Willebrands sygdom, patienten er diagnosticeret med. 

Find mere information om behandling og om mødet med sundhedsvæsenet:

Hæmofilicentre

Find her information om og kontaktoplysningerne på de to danske hæmofilicentre på Rigshospitalet i København og Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Når uheldet er ude

Der skal tages særlige hensyn, når en person med hæmofili, von Willebrand, ITP eller en anden alvorlig blod- eller blødersygdom har akut brug for lægehjælp. Det gælder uanset, om der er tale om et trafikuheld eller om pludselig opstået sygdom.

Medicin og bivirkninger

Læs altid indlægssedlen, der følger med din medicin og tal med dit hæmofilicenter, hvis du oplever bivirkninger. 

Utilsigtede hændelser

Hvis noget i din behandling eller pleje hos sundhedsvæsenet går galt, kalder man det en utilsigtet hændelse. Selvom sundhedspersonalet har til hensigt at gøre deres bedste, sker der alligevel fejl. Dem kan du indberette, og det er en god ide. Utilsigtede hændelser bør rapporteres, fordi sundhedsvæsenet kan bruge dine oplysninger til at lære af fejlen og blive bedre.

Behandling gennem tiderne

Vi skal helt tilbage til omkring år 200 for at finde de første beskrivelser af, hvad der kan have været blødersygdom. Gennem tiden er der sket en stor udvikling i viden om blødersygdom og behandling. Det kan du læse mere om her.

Dialog mellem læge og patient

Hør en samtale om de udfordringer, der er ved at have en blødersygdom, når man er midt i livet, og vigtigheden af dialog og gensidig læring mellem læge og patient. Læs også gode råd om det gode kontrolbesøg og om at rapportere om blødninger og faktorforbrug.

Magasin om behandling:

Forskning og behandling

Magasin udgivet af foreningen om behandling før, nu og i fremtiden. Magasinet blev udgivet i 2020 i forbindelse med foreningen 50-års jubilæum. 

Har du fået
bløderappen?

I bløderappen kan du registrere din faktormedicin og dine blødninger. Spørg efter den hos dit hæmofilicenter.