Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Erhvervet hæmofili og Trombotisk Trombocytopenisk Purpura (TTP)

Opstået mangel på koagulationsfaktorer eller trombocytter hos personer uden kendte medfødte blødersygdomme fører i mange tilfælde til alvorligt blødningstendens.


Erhvervet hæmofili
Ved erhvervet hæmofili begynder kroppen at danne antistoffer over for den faktor, som skulle få blodet til at størkne. Det vil ofte være faktor VIII, kroppen danner antistoffer over for. Sygdommen varierer meget fra patient til patient – både i fremtoning og behandlingsbehov. Sygdommen rammer ca. 1-2/1.000.000 årligt. De fleste patienter er personer over 70 år, men det ses også hos unge kvinder i forbindelse med graviditet.

Læs mere om erhvervet hæmofili på Rigshospialets hjemmeside (dansk) ›

Læs mere om erhvervet hæmofili hos National Organization for Rare Disorder (engelsk) ›

Trombotisk Trombocytopenisk Purpura (TTP)
Trombocytopen purpura er en sjælden blodsygdom, der bl.a. gør, at antallet af blodplader i blodet falder. Symptomerne på Trombocytopen purpura (TTP) afhænger af, hvilke dele af karsystemet, der er involveret. Typisk ser man konstellationerne neurologiske symptomer, nyresvigt, trombocytopeni og hæmolyse. Et fåtal (5 %) af tilfældene er arvelige. De fleste TTP-tilfælde (95 %) er erhvervede.

Læs mere om TTP på Sundhed.dk (dansk) ›

Læs mere om TTP hos National Organization for Rare Disorders (engelsk) ›

Læs mere om erhvervet hæmofili og TTP på Sundhed.dk

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.