Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Fysisk aktivitet

Sport kan sagtens være en naturlig del af et godt bløderliv – så længe man sørger for at være godt dækket ind på behandlingsfronten. Fysisk aktivitet kan være med til at afhjælpe smerter og forebygge blødninger.


Ikke ét motionsprogram for alle
Der er ikke nogen faste regler for, hvilke øvelser der egner sig bedst for blødere. Som med al anden behandling skal de fysiske aktiviteter tilpasses den enkelte. Er man ikke vant til at dyrke motion bør man tale med sin læge.

Én tilgang til motion kan ikke dække behovene for alle blødere. En forkert øvelse, en øvelse, der ikke udføres korrekt eller på det rigtige tidspunkt i behandlingen eller i den forkerte hyppighedsgrad eller belastning, kan gøre mere skade end gavn. Derfor er det vigtigt, at du altid lytter til din krop og gerne konsulterer en fysioterapeut, inden du går i gang med at træne, så øvelserne tilpasses din situation.

Hvorfor er det vigtigt at dyrke sport som bløder?

Overlæge Troels Herlin fortæller om, hvorfor det er en rigtig god ide at dyrke sport som bløder og giver gode råd til at dyrke motion.

Hvorfor være fysisk aktiv?
Fysisk aktivitet er vigtigt for at opbygge sunde knogler og for at styrke de muskler, der støtter leddene. Efter mange blødninger kan brusken i leddene blive ødelagt. Bevægeligheden bliver derved nedsat, og der opstår risiko for nye blødninger. Alle led tager skade af blødninger, men knæ, ankler og albuer er oftere påvirket af blødninger end andre led. Det har flere årsager:

  • Ankel- og knæled er de mest belastede led i kroppen og bærer hele kroppens vægt. Albueleddene belastes, fordi man benytter armene til at løfte og tage fra, når man rejser sig. Mange blødere bruger også i perioder stok eller krykker.
  • Ankel-, knæ- og albueled er såkaldte hængselled. Det vil sige, at de kun kan strækkes og bøjes modsat andre led, der kan bevæge sig i mange retninger.  Hængselled er ikke omgivet af beskyttende muskler, hvorimod eksempelvis hoften er beskyttet af flere lag stærke muskler. Musklerne omkring knæ, ankler og albuer er placeret over og under leddene og i de fleste tilfælde kun med sener henover det faktiske led. Derfor er hængselleddene ikke lige så stabile og godt beskyttede som de øvrige led. 
  • Muskler kan enten stabilisere eller mobilisere. Det vil sige enten skabe stabilitet i krop og lemmer eller skabe bevægelse. De stabiliserende muskler arbejder konstant for at modvirke tyngdekraften og holde kroppen i ro, mens du laver en bevægelse. De mobiliserende muskler arbejder kun, når du gør en konkret bevægelse. De stabiliserende trættes ikke så nemt som de mobiliserende muskler. Men de ligger dybt og nær leddene. Derfor bliver de stabiliserende muskler svagere ved blødninger i leddene. De mobiliserende muskler er oftere udsat for blødninger, og musklen bliver kortere og mindre bevægelig.

Den rigtige træning er afgørende for at opretholde musklernes funktion. Træning styrker musklerne og forbedrer bevægeligheden, balancen og funktionsevnen. Det mindsker smerterne og giver færre blødninger. Den rette træning giver kort sagt et bedre liv med blødersygdom.

Har du prøvet varmtvandstræning?
Varmtvandstræning er en behagelig og skånsom træningsform. Vandet er ca. 32-33 grader og varmen virker afslappende og smertelindrende på ømme led og muskler. Træningen øger bevægeligheden i muskler og led. Samtidig er det skånsomt for kroppen at træne i vand, da led og muskler belastes mindre end ved træning på land. Endelig vil mange opleve en større bevægelsesfrihed end ellers på grund af vandets opdrift.

Hør, hvordan Kasper balancerer et liv med blødersygdom og en aktiv hverdag


Video: Livet med en blødersygdom (link til YouTube)

Knogleskørhed

Undersøgelser peger på, at der kan være større tendens til knogleskørhed blandt mennesker med hæmofili og/eller hepatitis C. Knogleskørhed kan forebygges ved at dyrke motion – hele livet igennem.

Øvelser for dig med en blødersygdom

Her finder du et træningsprogram tilrettelagt af fysioterapeut Nanna Dybdahl Urhøj og afprøvet af mennesker med blødersygdom på 30+ seminaret 2023.

Bevæg dig i naturen:

Ud i naturen

På sitet www.udinaturen.dk kan mennesker med et handicap finde information om tilgængelige naturoplevelser i hele landet. Her kan man bl.a. søge på ruter rundt omkring i landet kategoriseret efter længde, om de er med eller uden trapper, stigningsprocent og mange andre kriterier. Du kan også finde fx shelters og legepladser.

Download pjecen "Et aktivt liv med blødersygdom":

En pjece om hvorfor det som ældre bløder er særligt vigtigt at være fysisk aktiv.

BløderNyt

BløderNyt er Danmarks Bløderforenings medlemsblad, der udkommer to gange om året og lander i alle medlemmers postkasser. Læs nye og tidligere udgaver af bladet.