Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Mere om Danmarks Bløderforening

På siderne her kan du læse mere om foreningens historie, vision, vedtægter, generalforsamlinger, årsberetning, om hvem vi samarbejder med og om foreningens to fonde. 


Danmarks Bløderforening blev stiftet i 1970. Formålet var at skabe et netværk, hvor danske blødere og deres familie havde mulighed for at komme i kontakt med hinanden og med læger med særlig erfaring inden for blødersygdomme. Gennem Danmarks Bløderforening blev der således skabt rum for råd og vejledning samt mulighed for at møde ligestillede og udveksle inspiration og erfaringer.

Danmarks Bløderforening har i dag ca. 600 medlemmer fordelt mellem blødere, deres pårørende og andre med interesse for blødersygdomme. Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse, som er sammensat af både blødere og pårørende, mens det daglige arbejde udføres af sekretariatet. Det er sekretariatets og bestyrelsens fælles mål at arbejde for at forbedre forholdene for de ca. 1.000 blødere, som lever i Danmark i dag.

Mere om os

Bestyrelsen

Danmarks Bløderforenings bestyrelse har ni medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen er sammensat af både blødere og pårørende til blødere og varetager den overordnede ledelse af foreningen.

Sekretariat

Bløderforeningens sekretariat kan træffes mandag, tirsdag og torsdag: 10-14. Onsdag: 12-18. Fredag: lukket. 

Foreningens historie

Danmarks Bløderforening blev dannet i 1970 blandt andet med ønsket om at informere bløderne og deres pårørende om sygdommen, samt hvordan man lever med den. Stifterne af foreningen var Jørgen Lang, der selv var far til en bløderdreng, og overlægerne Johannes Gormsen og Knud-Erik Sjølin.

Vision og handlingsplan

Foreningen har en vision og en handlingsplan, der er rettesnor for hvilke foreningen aktivitet og hvilke initiativer foreningen igangsætter. 

Samarbejdsnetværk

Her er et overblik over Bløderforeningens vigtigste samarbejdspartnere – internationalt og nationalt, samt om foreningens samarbejde med medicinalindustrien og dens retningslinjer for dette.

Vedtægter

Herunder kan du læse Danmarks Bløderforenings vedtægter.

Generalforsamlinger

Her finder du referater af foreningens generalforsamlinger og seneste årsregnskab.

Årsberetninger

Her finder du Danmarks Bløderforenings årsberetninger.

Meld dig ind

Meld din ind i Danmarks Bløderforening og få adgang til vores aktiviteter, som giver gode rammer for erfaringsudveksling og mulighed for at møde ligestillede.

Giv et bidrag

Din støtte kan gøre en stor forskel for foreningens arbejde. Du kan støtte os på forskellige måder hvad enten det er som medlem, ved et bidrag eller som frivillig.

Kontakt

Kontakt foreningens sekretariat, formand eller bestyrelse.

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.