Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Projekter

Danmarks Bløderforening er en aktiv forening. Udover vores faste medlemsaktiviteter har vi hele tiden øje for nye projekter og problemstillinger, som har brug for vores opmærksomhed. Det kan være specifikke sygdomsgrupper, som har brug for informationsmateriale, eller behandlingsforhold som skal udvikles.


Bløderappen

Danmarks Bløderforening initierede i efteråret 2015 projektet ”Telemedicin i Bløderbehandling”. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem foreningen, landets to hæmofilicentre ved Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet og de to telemedicinske centre i Region Hovedstaden og Region Midtjylland.

Kvindekampagnen Blødt igennem

De seneste år er der kommet et stigende fokus på kvinder med blødersygdom både internationalt og i vores egen forening. Med kampagnen ”Blødt igennem” vil Danmarks Bløderforening skabe større opmærksomhed om kvinder med blødersygdom – både blandt kvinder og sundhedspersoner. 

Livskvalitet hos mennesker med blødersygdom

Her kan du læse om forskellige livskvalitetsundersøgelser af mennesker med blødersygdom i Danmark, som Danmarks Bløderforening har været med til at gennemføre. 

ITP-indsats

I efteråret 2018 igangsatte Bløderforeningen et projekt, som skal styrke foreningens indsats for børn med Immun trombocytopeni (ITP) og deres familier. Projektet er et samarbejde mellem Bløderforeningen og læge Mimi Kjærsgaard ved Afdelingen for Børn og Unge, Klinik for Børn og Unge med Kræft- og Blodsygdomme, Rigshospitalet. Første fase blev færdiggjort i 2021.

Sociale profiler

Danmarks Bløderforening har udviklet et værktøj, der kan klæde dig på til at gøre mødet med den kommunale sagsbehandler lettere. Dokumentet er udviklet til hæmofili, ITP og von Willebrands sygdom og indeholder både medicinsk fakta og en tjekliste til mødet. 

Hiv og hepatitis C-projekter

Danmarks Bløderforening har gennem årene afviklet flere projekter med fokus på hiv- og hepatitis C-smittede blødere. 

Udviklingsarbejde

Danmarks Bløderforening har gennem flere årtier arbejdet for at forbedre forholdene for blødere i udviklingslande. Bl.a. var foreningen i Indien aktiv igennem mere end 10 år med projektet Bløderliv i Indien.

Ældre blødere

I 2008-2011 afviklede Danmarks Bløderforening projektet 'Bløderliv under forandring', der havde til formål at støtte den ældre generation af blødere bedst muligt. 

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.