Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Livskvalitet

Undersøgelser viser, at mennesker med blødersygdom har et næsten lige så godt psykisk velbefindende som resten af befolkningen. Men et haltende fysisk helbred kan smitte af på livskvaliteten. 


Speciale om smerteramte mænd og blødersygdom

Lærke Manon Forman, Ida Søgaard Stjerne og Sarah Mentzler har skrevet speciale om smerteplagede mænd med blødersygdom. Specialet undersøger 40-55 årige bløderes livskvalitet og maskuline identitet i overgangen fra periodisk til kronisk smerteramt.

ITP-behandling må ikke blive værre end sygdommen

Afdelingslæge på hæmatologisk afdeling på Odense Universitetshospital, Henrik Frederiksen, slår gerne på tromme for, at behandlingen af ITP ikke må blive værre end sygdommen. Han ser bivirkninger ved behandling og bekymringer for blødninger, som de to store temaer for ITP’ernes livskvalitet.

Læs mere om Bløderforeningens undersøgelser om livskvalitet blandt mennesker med blødersygdom:

Livskvalitet hos mennesker med blødersygdom

Her kan du læse om forskellige livskvalitetsundersøgelser af mennesker med blødersygdom i Danmark, som Danmarks Bløderforening har været med til at gennemføre. 

BløderNyt

BløderNyt er Danmarks Bløderforenings medlemsblad, der udkommer to gange om året og lander i alle medlemmers postkasser. Læs nye og tidligere udgaver af bladet.