Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kvinder og blødersygdom

Kvinder kan også have en blødersygdom. De mest udbredte blødersygdomme blandt kvinder er von Willebrand sygdom og ITP. 


Hæmofili A og B rammer hyppigst mænd pga. sygdommens arvegang. Måske derfor hersker en gængs misforståelse om, at kvinder ikke kan lide af blødersygdom. 

Men kvinder med øget blødningstendens kan have et bredt spektrum af diagnoser som Von Willebrands sygdom, hæmofili A og B, ITP og mere sjældne blødersygdomme som Glanzmanns trombasthenia, Bernard Soulier eller andre faktormangler. De typiske symptomer på blødersygdom blandt kvinder er: 

 • svære menstruationsblødninger (menorrhagi)
 • klumper i menstruation større end en to-krone
 • behov for skift af tampon/bind/kop hver 2. time eller oftere
 • svær blødning ved tandutrækning
 • lav blodprocent eller lavt jernindhold i blodet
 • ofte blå mærker
 • svær blødning ved operation eller fødsel
 • ofte og voldsom næseblod

Kvinder og hæmofili

Kvinder, som er bærere af hæmofili A eller B, kan opleve symptomer på sygdommen. De kan have et nedsat faktorniveau. Det betyder, at de kan have blødningsproblemer i samme grad som mænd med mild eller moderat hæmofili, fx ved tandudtrækninger og operationer. Kvindelige bærere af hæmofili kan opleve kraftige eller langvarige menstruationer.

I sjældne tilfælde kan kvinder have hæmofili. Det kan fx ske, hvis hun har arvet to X-kromosomer med genet for blødersygdom, fordi hendes far er bløder, og hendes mor er bærer af blødersygdommen. 

Se filmen om Mette, der har hæmofili A i mild grad:


Video: Mette har en blødersygdom (YouTube-link)

Øget risiko for endometriose?

Ny forskning peger på, at kvinder med von Willebrands sygdom kan have større risiko for at udvikle svær endometriose, og at kvinder med endometriose bør screenes for von Willebrands og andre blødersygdomme.

Læs mere om undersøgelsen her ›

Kan von Willebrands sygdom overses hos p-pillebrugere?

Lægestuderende Julie Brogaard Larsen har på Center for Hæmofili og Trombose, Skejby Sygehus udført et forskningsårsprojekt, hvor hun har undersøgt om p-piller påvirker mængden af von Willebrand-faktor i blodet. Her kan du læse om Julies forskningsresultater.

Læs artiklen her › 

Blødt igennem-kampagne

Bløderforeningen arbejder for at udbrede viden om kvinder og blødersygdom med kampagnen Blødt igennem. 

Med ”Blødt igennem” vil Danmarks Bløderforening skabe større opmærksomhed om kvinder med blødersygdom – både blandt kvinder og sundhedspersoner.  Det seneste årti er der kommet et stigende fokus på kvinder med blødersygdom både internationalt og i vores egen forening. Kvinder med blødersygdom har længe været en overset gruppe. Det vil Danmarks Bløderforening med kampagnen "Blødt igennem" gerne være med til at lave om på.

I dag lider alt for mange kvinder af kraftig menstruation, har mange blå mærker og næseblødninger uden at vide, at det kan skyldes en blødersygdom, som faktisk kan behandles. Kun få kvinder er diagnosticeret og får den rette behandling. Blandt andet fordi kvinders blødninger for mange stadig er et tabu.

Læs mere om kvindekampagnen Blødt igennem her ›

Et nyt liv
Anna fandt i en alder af 22 år ud af, at hun har en blødersygdom.


Video: Anna har von Willebrands sygdom (YouTube-link)

KORT OM
kvinder og blødersygdom

 • Kvinder med blødersygdom kan have symptomer som kraftig menstruation og svær blødning ved fødsel.
 • Hæmofili rammer hyppigst mænd, men kvinder der bærer sygdomsgenet kan også opleve øget blødningstendens.
 • De mest udbredte blødersygdomme blandt kvinder er ITP og von Willebrands sygdom.
 • Hæmofili A skyldes mangel af faktor VIII i blodet. Har man hæmofili B, mangler man faktor IX.
 • På grund af sygdommens arvegang rammes drenge/mænd langt hyppigere end piger/kvinder.

Læs om graviditet og blødersygdom:

Graviditet

Der er ikke noget til hinder for at få børn, når man har ITP eller en blødersygdomme – men der kan der følge mange overvejelser med, når en bløder ønsker at få børn.

 

Personlige beretninger
om kvinder med blødersygdom:

Troede det var normalt

Maria var 25 år, før hun fandt ud af, at hun er født med en sjælden blødersygdom. Tegn havde der ellers været nok af med blå mærker, heftig menstruationsblødning og et kejsersnit, der ikke ville stoppe med at bløde. Men sådan var det jo bare i Marias familie. Hendes mor havde de samme tegn.

Blødt igennem

Her kan du finde Blødt igennems egen hjemmeside med information om kvinder og blødersygdom.