Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Rejser

Hvordan forbereder man sig bedst på en rejse, når man har en blødersygdom med i bagagen? Hvad gør man, hvis man pludselig får en blødning i udlandet? Og hvornår dækker forsikringen egentlig?


OBS: Vi kan ikke garantere, at oplysningerne til enhver tid er opdaterede, så det er altid en god ide at kontakte de udenlandske centre før afrejse.

Det kan være en god ide at kontakte hæmofilicentret inden afrejse. De kan være behjælpelige med generelle opmærksomhedspunkter og kender måske endda konkrete detaljer om det land, du planlægger at besøge.

Og husk, at dit eget hæmofilicenter ikke er længere end et telefonopkald væk. Hvis du står i udlandet og har et akut problem, kan du altid ringe for råd og vejledning.

Medicin – opbevaring og dokumenter

Inden du rejser, bør du også have overvejet, hvor meget medicin, du skal have med på rejsen, og hvordan det skal opbevares på rejsen. Skal det fx opbevares i køleskab? Kan du selv have al medicinen med dig, eller er det nødvendigt – og muligt – at få udleveret medicin i det land, du rejser til? Hæmofilicentret kan hjælpe dig med svar på de spørgsmål.

Det er også vigtigt, at du får hæmofilicentret til at udarbejde et rejsedokument til dig, hvor der står, hvad du fejler, og hvorfor du medbringer medicin.

Hav styr på dine dokumenter
Først og fremmest skal du sørge for at få hæmofilicentrets rejsedokument (på engelsk). Dokumentet indeholder en oversigt over din helbredssituation: Her står, hvad du fejler, hvor meget og hvilken medicin, du skal have, og eventuelt også dine seneste blodprøvesvar.

Faktor i håndbagagen

Skal man ud at flyve, må man gerne medbringe sin medicin i håndbagagen. På den måde er man sikker på at have sin medicin, selvom ens bagage skulle blive væk eller forsinket. Læs mere om, hvordan du kan medbringe din medicin i håndbagagen. 

Det kan også være en god ide at have andre vigtige papirer, såsom behandlingsplan eller en oversigt over din sygehistorik med dig. Husk, også altid at have dit bløder id-kort på dig.

Overvej også, hvordan du opbevarer dine dokumenter. Fysiske papirer kan blive beskadigede – eller helt væk – så det kan være vigtigt at have ekstra kopier eller dokumenterne med i elektronisk form. Det er fx muligt at bestille et såkaldt ICE-tag (In Case of Emergency), som er et lille elektronisk kort, du kan opbevare i fx en halskæde. ICE-tags kan bestilles via internettet.

Lokalisér nærmeste hæmofilicentre
Inden afrejse er det også en god ide at lokalisere, hvor de nærmeste hæmofilicentre ligger. World Federation of Hemophilia og EUHANET har begge virtuelle oversigter over behandlingssteder i hele verden. Listerne opdateres løbende, men er afhængig af det enkelte behandlingssteds feedback. Derfor anbefales det altid selv at kontakte behandlingsstedet inden afrejse for at sikre sig, at man har de korrekte oplysninger.

Tjekliste
European Haemophilia Consortium har udarbejdet en tjekliste, som du kan lade dig inspirere af.

Find lokale behandlingssteder på EUHANETs hjemmeside eller på World Federation of Hemophilia's hjemmeside. Hav altid kopier af telefonnumre og adresser på behandlingssteder i det pågældende land på dig.

Kontakt eventuelt bløderforeningen i det pågældende land. De kan som oftest også være behjælpelige med nyttige informationer.

Informér dine rejsefæller
Hvis uheldet er ude på rejsen, er det en god ide, at du har fortalt dine rejsefæller, din rejseleder eller en anden person tæt på dig, om din sygdom og hvad, de skal gøre, hvis uheldet er ude. Det kan være en god ide, at du fx har givet dem en kopi af dit ”rejse-kit”, så de ved, hvem de skal ringe til, og hvad de skal sige, hvis du er kommet til skade.

Forsikring
Vær altid opmærksom på, hvordan du er forsikret på rejsen.

Offentlig rejsesygesikring
På rejser uden for Danmark, Færøerne og Grønland er man sygesikret af det blå EU-sygesikringskort. Rejser man udenfor EU-lande, EØS-lande og Schweiz findes der ingen offentlig dækning, og man skal forsikres privat. 

Det blå EU-sygesikringskort dækker den behandling, der bliver medicinsk nødvendig under midlertidigt ophold. Hvor længe et midlertidigt ophold er defineret som, afhænger af det pågældende land. Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til samme behandling, som offentligt sikrede borgere i det land, du rejser i. Typisk dækker kortet altså ikke privatlæger og på privathospitaler. I nogle lande tilbydes behandling af blødersygdom ikke i offentligt regi, og det kan derfor potentielt blive en meget dyr tur, hvis udgiften ikke er dækket af det blå EU-sygesikringskort. Hvis du helt vil undgå egenbetaling, bør altså du tegne en privat rejseforsikring – også ved rejser inden for Europa.

Du kan læse mere om reglerne på www.borger.dk. Det er også altid muligt at kontakte Udbetaling Danmark, International Sygesikring, for at få råd og vejledning.

Privat forsikring
Rejser du uden for EU-lande, EØS-lande og Schweiz er det nødvendigt at tegne en privat rejseforsikring, hvis du vil være dækket på rejsen. Husk altid at tjekke op på, præcis hvad din forsikring dækker.

Rejseforsikringer dækker kun ved akut opstået sygdom og skader på rejsen. Selvom du har tegnet en forsikring, er det derfor vigtigt, at du ved hver rejse undersøger, om du har brug for en medicinsk forhåndsgodkendelse inden afrejse.
 
Læs mere om medicinsk forhåndsgodkendelse på www.sos.dk eller kontakt dit forsikringsselskab.
 
Skrevet af Maria Christensen

Hæmofilicentre i udlandet:

EUHANET

Hos den europæiske sammenslutning af hæmofilicentre (EUHANET) kan du finde informationer om de nærmeste hæmofilicentre.

WFH

På verdensorganisationen World Federation of Hemophilia's hjemmeside er der mulighed for at downloade et pdf-dokument, hvori du kan søge oplysninger om centre overalt i verden. 

Læs om Jan, der har blødersygdom i mild grad og skal sejle kloden rundt:

Jorden rundt med blødersygdom

Jan er typen, der godt kan lide at springe ud i nye eventyr – derfor har han og hans kæreste Josefine besluttet sig for at sejle jorden rundt. Båden stævner ud i 2022, og det bliver med faktor i køleskabet. Jan Dahl har nemlig hæmofili A i mild grad.

BløderNyt

BløderNyt er Danmarks Bløderforenings medlemsblad, der udkommer to gange om året og lander i alle medlemmers postkasser. Læs nye og tidligere udgaver af bladet.