Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Om foreningen

Danmarks Bløderforening er for mennesker med blødersygdom og deres pårørende og er en lille forening med et højt aktivitetsniveau og omfattende medlemstilbud. I Bløderforeningen kan interesserede få information om blødersygdom, og medlemmer kan komme i kontakt med andre, der også har sygdommen tæt inde på livet.


Foreningens formål er at arbejde til fordel for personer med blødersygdomme, bl.a. ved:

  • at udbrede kendskabet til blødersygdomme til gavn for patienterne
  • at udøve rådgivende, støttende og informerende virksomhed for blødersyge og deres familier
  • at informere om blødersygdomme og foreningens aktiviteter, bl.a. ved udsendelse af et medlemsblad
  • at virke i de blødersyges interesse over for myndigheder og institutioner
  • at støtte og fremme den videnskabelige forskning i relation til blødersygdomme
  • at vedligeholde kontakt med blødere i Danmark
  • at søge, opretholde og udvide kontakten med udenlandske foreninger med samme eller tilsvarende formål

På siderne herunder kan du finde mere information om foreningen

Mere om os

Her kan du læse mere om foreningens historie, vision, vedtægter, generalforsamlinger, årsberetning, om hvem vi samarbejder med og om foreningens to fonde. 

Bliv medlem

Som medlem af Danmarks Bløderforening får du adgang til et omfangsrigt udbud af aktiviteter, som giver gode rammer for erfaringsudveksling og mulighed for at møde ligestillede.

Aktiviteter

Her finder du en oversigt over kommende aktiviteter for vores medlemmer. Du kan også læse beretninger fra tidligere afholdte arrangementer.

Udgivelser

Her kan du bestille og finde en oversigt over foreningens udgivelser: pjecer, håndbøger, foldere og blade.

Projekter

Danmarks Bløderforening har hele tiden øje for nye projekter og problemstillinger, som har brug for vores opmærksomhed. Det kan være specifikke sygdomsgrupper, som har brug for informationsmateriale, behandlingsforhold som skal udvikles mm.

Støtte og rådgivning

Danmarks Blødersygdom tilbyder en række støtte- og rådgivningsordninger for vores medlemmer. Vi tilbyder blandt andet, at medlemmer kan få en gratis støttende samtale i telefonen og rådgivning hos socialrådgiver. Her på siden finder du en oversigt over, hvor man kan finde støtte og rådgivning. 

Fonde og legater

Danmarks Bløderforening er sekretariat for to forskellige fonde: Forsknings- og støttefonden og Blødererstatningsfonden.

Kontakt

Kontakt foreningens sekretariatet, formand eller bestyrelse.

Danmarks Bløderforenings og blødernes historie

Filmen her blev udgivet i forbindelse med Bløderforeningens 50-års jubilæum i 2020. I filmen ser vi tilbage på foreningens virke og blødernes historie gennem de sidste 50 år.

Meld dig ind

Meld din ind i Danmarks Bløderforening og få adgang til vores aktiviteter, som giver gode rammer for erfaringsudveksling og mulighed for at møde ligestillede.

Giv et bidrag

Din støtte kan gøre en stor forskel for foreningens arbejde. Du kan støtte os på forskellige måder hvad enten det er som medlem, ved et bidrag eller som frivillig.

OM FORENINGEN

Danmarks Bløderforening har i dag ca. 600 medlemmer fordelt mellem blødere, deres pårørende og andre med interesse for blødersygdomme.

Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse, som er sammensat af både blødere og pårørende, mens det daglige arbejde udføres af sekretariatet. Det er sekretariatets og bestyrelsens fælles mål at arbejde for at forbedre forholdene for de ca. 1.000 blødere, som lever i Danmark i dag.

Se også:

Vision og handlingsplan

Foreningen har en vision og en handlingsplan, der er rettesnor for hvilke foreningen aktivitet og hvilke initiativer foreningen igangsætter. 

Læs mere om foreningens samarbejdsnetværk:

Samarbejdsnetværk

Her er et overblik over Bløderforeningens vigtigste samarbejdspartnere – internationalt og nationalt, samt om foreningens samarbejde med medicinalindustrien og dens retningslinjer for dette.

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.