Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Film om blødersygdom

Har på siden kan du se en oversigt over film om blødersygdom, om livet med en blødersygdom og om Danmarks Bløderforening.


Foreningsfilm

Filmen her handler om Bløderforeningen dengang og nu. Vi hører kort om foreningens historie – en tid der har budt på godt og ondt – og om hvor foreningen er i dag.

Længde: 05:03

Nedenfor kan du se foreningsfilmen i en længere udgave, hvor du kan høre endnu mere om foreningens historie fra 1970 og frem til i dag. Filmen blev produceret i 2020 i forbindelse med foreningens 50-års-jubilæum. 

Længde: 09:33

Video: Jubilæumsfilm om Danmarks Bløderforening

Jubilæumsfilmen er støttet af Bayer, CSL Behring, Novo Nordisk, Sobi og Takeda.

Axel og hans familie

Se filmen om Axel og hans familie, der skildrer livet som familie med et barn med blødersygdom.

Mette har hæmofili
Kvinder kan også lide af en blødersygdom. I filmen her kan du møde Mette, der har hæmofili A i mild grad, men som først blev diagnosticeret sent i livet. 

Kaspers liv med blødersygdom
Kasper har hæmofili A i svær grad, og i denne film kan du høre ham fortælle om, hvordan han balancer familieliv, job og en blødersygdom som følgesvend.

De tre portrætfilm ovenfor er støttet af Bayer, CSL Behring, Novo Nordisk, Sobi og Takeda.

Mød Carl
7 år gamle Carl har hæmofili A i svær grad. Han fortæller i filmen om sin hverdag med blødersygdom, fodbold, skole og hospitalsbesøg. 

Filmen er produceret af Novo Nordisk.

Video: Mød Carl

Dialogen mellem læge og patient
Peter Kampmann, overlæge ved Rigshospitalets Hæmofilicenter, og Jacob Bech Andersen, formand for Danmarks Bløderforening, holder oplæg om sparring mellem læge og patient. De taler om udfordringerne ved at have en blødersygdom, når man er midt i livet, og vigtigheden af dialog og gensidig læring mellem læge og patient.

Se også:

Andres erfaringer med blødersygdom

Læs om andres liv, hverdag og erfaringer med at leve med hæmofili, ITP, von Willebrands sygdom og meget sjældne blødersygdomme.

Læs mere om Danmarks Bløderforening:

Om foreningen

Danmarks Bløderforening varetager mennesker med blødersygdoms interesser og har i dag ca. 600 medlemmer fordelt mellem blødere, deres pårørende og andre med interesse for blødersygdomme.

BløderNyt

BløderNyt er Danmarks Bløderforenings medlemsblad, der udkommer to gange om året og lander i alle medlemmers postkasser. Læs nye og tidligere udgaver af bladet.