Samarbejdsnetværk

Bløderforeningen arbejder for bløderes interesser. Lokalt såvel som globalt. Men mange af de ting, som blødere ønsker ændret eller forbedret, deler vi ofte med andre sygdomsgrupper. Diskussionen omkring medicinpriser, spørgsmål om pension, forsikring eller offentlige tilskud er emner, som vi er bedre rustet til at gøre noget ved, hvis vi gør det sammen med andre. Derfor er Bløderforeningen aktiv både i paraplyorganisationer for blødere og andre sygdomsgrupper.

Her er et overblik over Bløderforeningens vigtigste samarbejdspartnere – internationalt og nationalt, samt om foreningens samarbejde med medicinalindustrien og dens retningslinjer for dette.