Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Stivgjort ankel

Når smerterne i anklen er blevet uudholdelige, kan de lindres ved en operation. De fleste blødere får i sådanne tilfælde foretaget en stivgøring af anklen. Overlæge Henrik Schrøder fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Rigshospitalet fortæller her om operationen og dens fordele og ulemper. 


Hvornår er det relevant at få foretaget en stivgøring af anklen?
Ligesom med knæ er det, når man har betydelige daglige smerter og tydelig slidgigt på røntgenbilledet.
 
Hvilke positive effekter har operationen?
At man bliver smertefri eller næsten smertefri.
 
Hvilke ulemper kan operationen have?
Det største problem er at få det til at hele. Sædvanligvis heler det, men jeg har haft én patient, hvor der har været helingsproblemer, så vedkommende måtte omopereres.
 
Hvor længe holder den stive ankel?
Hvis den først er helet, så holder den altid. Problemet er på længere sigt (15-20 år), om der kommer gigtforandringer i naboleddene. Det er der nok en vis risiko for. Gør der det, kan det blive nødvendigt at lave supplerende stivgøring, men hvis man først har fået gjort anklen stiv, så bliver det som regel kombineret med, at man skal anvende fodtøj med gængesål, så man ruller mere på foden og derved skåner de øvrige led i bagfoden.
 
Hvad sker der ved indgrebet?
Man kan dels have slidgigt i selve ankelleddet, og dels i leddet under fodrodsknoglen kombineret med ankelleddet.
 
Har man kun slidgigt i ankelleddet, så stivgøres kun dette led. Der vil man typisk bruge to til tre skruer, som man sætter gennem den nederste del af skinnebenet ind igennem ankelleddet og ned i fodrodsknoglen, men hvor man ikke går niveauet længere ned og involverer leddet under fodrodsknoglen. Dette kombineres med, at man fjerner restbrusk.
 
Har man slidgigt i både ankelled og leddet under fodrodsknoglen, laver man en stivgøring af begge led. Her bores der et søm op nede fra hælen og op gennem anklen. Sømmet låses fast til knoglen med en eller to skruer på tværs gennem hælbenet. Sømmet går ca. 10 centimeter op forbi ankelleddet. Det kombineres med, at vi åbner ved ankelleddet og fjerner restbrusken.
 
Hvis man kun har slidgigt i ankelleddet og ikke vil have en stivgøring, men er meget interesseret i en ankelprotese, så er det indgreb så sjældent, at vi henviser til Århus.
 
Hvor længe er man indlagt?
Typisk fem-seks dage.
 
Er der genoptræning forbundet med operationen?
Man får gips på i ca. tre måneder og skal derfor lære at gå med krykker.
 
Kan man som patient gøre noget for at optimere resultatet af operationen?
Man har ikke brug for at styrke muskler og bevægelighed som ved knæoperationen, men det kan være en god idé at lære at gå med krykker før operationen.
 
Hvad bringer fremtiden?
Ankelproteserne har tidligere været dømt helt ude, men i øjeblikket er der en tiltagende tro på, at det måske alligevel ikke er så dårlig en idé til visse patienter.
 
Artiklen stammer fra BløderNyt, september 2005.
Skrevet af Lærke Gade Petersen.

Få svar på flere spørgsmål om nye led:

Når ankelleddet er ødelagt – stiv ankel eller kunstigt ankelled?

Chef for fod- og ankelkirurgisk sektion på Hvidovre Hospital overlæge Lars Ebskov fortæller om forskellen på stiv ankel og kunstigt ankelled og operationstypernes fordele og ulemper.

BløderNyt

BløderNyt er Danmarks Bløderforenings medlemsblad, der udkommer to gange om året og lander i alle medlemmers postkasser. Læs nye og tidligere udgaver af bladet.