Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Håndtering af bekymringer

Oplevelsen af smerter er i høj grad afhængig og bestemt af psyken. Sammenhængen mellem smerte og psyke er et meget vigtigt område i behandlingen af kroniske smerter. Ved at blive bevidst om det psykiske aspekt af smerter, kan du mindske smerterne.


Forskning viser, at det ikke er graden af smerteintensiteten, der er afgørende for livskvaliteten, men at den psykologiske dimension. Det vil sige, at den måde, du forholder dig til dine smerter på, er afgørende for din oplevelse af livskvalitet. Det kan derfor være en god ide, at du som smerteramt er opmærksom på, hvordan du tænker, føler og handler i forhold til smerterne. Du kan nemlig træne dig selv i, at forholde dig anderledes til dine smerter.

En del blødere gør sig bekymringer om fremtiden – særlig i forhold til smerter, i forhold til at blive afhængig af andres hjælp og i forhold til at få udskiftet led. Der er mange teknikker og metoder, som du kan arbejde med for at mindske disse bekymringer og slippe negative tanker.

Meditation
Det er videnskabeligt bevist, at meditation og åndedrætsøvelser giver roligere hjerterytme og åndedræt og bevirker, at mængden af stresshormonet cortisol falder i kroppen. Helt nye undersøgelser har vist, at meditation kan øge vores opmærksomhed og dæmpe stressrelaterede symptomer allerede inden for fem dage. Ved at træne nærvær og at lytte indad, kan du lære dig selv at give slip og finde ro.
 
Kognitiv terapi, mindfulness, coping, positiv psykologi
Ved at blive opmærksom på sammenhængen mellem tanker, følelser, og det du gør i konkrete situationer, får du forudsætninger for at ændre dit forhold til problemer. Du lærer konkrete nye måder at handle på i fremtiden. Der er fokus på, at du kommer til at praktisere nye måder at tænke på gennem ændring af din adfærd. Nye positive måder at handle og være på ændrer meget overbevisende gamle negative tankemønstre. Det handler om tilstedeværelse i nuet.
 
Åben og Rolig
Åben og Rolig tilbyder en række kurser og online forløb, der har fokus på at sænke stress i hverdagen og styrke mental sundhed og livsglæde. Åben og Rolig-kurser tilbydes i forskellige kommuner i Danmark. Læs mere om tilbuddet.

 
Andet
Nogle har erfaring med, at akupunktur, triggerpunktmassage, tankefelt terapi – TFT og andet kan have en smertelindrende effekt.

Et godt grin er også altid godt. Humor virker ikke alene ved, at du glemmer situationen, men også ved at udløse stoffet endorfin, som virker smertedæmpende.

Få mere information
På Gigtforeningens hjemmeside findes mange informationer om håndtering af smerter.
 
Kilder: Gigtforeningen, Bløderforeningen og The Work.

Få mere information om, hvordan du håndterer smerter:

Smerteinfo.dk

Smertecenter Syd på OUH i Odense har udarbejdet en hjemmeside til dig, der lever med kroniske smerter og dine pårørende. Her finder du viden om kroniske smerter og en værktøjskasse med inspiration til, hvordan du bedst kan indrette dit liv med kroniske smerter. Du kan også finde børnevenligt materiale, spil og film med inspiration til at tale om smerter med de små.

Hold dig stærk og styrk dine led:

Fysisk aktivitet

Sport kan sagtens være en naturlig del af et godt bløderliv – så længe man sørger for at være godt dækket ind på behandlingsfronten. Fysisk aktivitet kan være med til at afhjælpe smerter og forebygge blødninger.

BløderNyt

BløderNyt er Danmarks Bløderforenings medlemsblad, der udkommer to gange om året og lander i alle medlemmers postkasser. Læs nye og tidligere udgaver af bladet.