Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Coronavaccine skal gives i musklen

Vaccinen mod coronavirus skal gives i musklen. Hvis du har blødersygdom og er i fast forebyggende behandling med blødermedicin, må du få vaccine i timerne efter vanlig profylaksedosis. Hvis du ikke er i forebyggende behandling, skal du kontakte dit hæmofilicenter for anvisninger. Ved svær eller moderat hæmofili vil der være behov for faktorbehandling før vaccination. Ved mild hæmofili og von Willebrands sygdom vil det variere.


Samme anbefalinger som for andre borgere
Der gælder samme anbefalinger om vaccination mod coronavirus for patienter med blødersygdom (hæmofili, vW, ITP m.fl.) som for andre borgere. Udgangspunktet er, at vacciner kun bliver tilbudt til de befolkningsgrupper, de er godkendt til. Udrulningen af vaccinationer vil forløbe i faser, hvor grupper i størst risiko prioriteres først. Læs mere om vaccination med COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside >>

Den coronavaccine, der i øjeblikket benyttes i Danmark, er nedkølet til minus 80 grader celsius og kun kan holde sig aktiv i kort tid ved stuetemperatur. Det indebærer, at en injektion i en varm krop (37 grader celsius) skal foretages i områder, hvor blodet hurtigt kan føre vaccinen til immuncellerne, inden de aktive partikler går tabt. Derfor er det vigtigt at injicere dybt i en muskel med mange små blodkar, mens injektion i underhud og fedtvæv forsinker vaccinens vej til immuncellerne, så den ikke når at virke (Overlæge Kenneth Jensen, 4. januar 2021, Sundhedspolitisk Tidsskrift). 

Brug en særlig nål
Det er vigtigt at vaccinator får besked om, at du har en blødersygdom og at der kan være risiko for muskelblødning. Det anbefales at bruge en tynd kanyle (23 eller 25 gauge) til injektion, og at der efter injektionen lægges et fast pres på injektionsstedet i mindst 2 minutter (afsnit 3.2.4 i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19 af 12. januar 2021).

Forsigtighed ved tidligere allergiske reaktioner
Patienter, der tidligere har oplevet allergiske reaktioner ved brug af langtidsvirkende faktor, der indeholder polyethylene glycol (PEG), bør drøfte vaccination med deres læge, da nogle vacciner indeholder PEG som hjælpestof (jf. WFH guideline).

Se også verdensorganisationen WFH's guideline om coronavaccine her >>

Se også den amerikanske ITP-forenings anbefalinger om coronavaccine her >>

Kontakt altid dit hæmofilicenter eller din behandlingsansvarlige hæmatologiske afdeling, også hvis der opstår spørgsmål vedr. vaccinationer.

Bløderpatienter tilknyttet Hæmofilicenter Rigshosptitalet, der ikke er i fast forebyggende behandling, skal kontakte hæmofilicenteret, når de er blevet henvist til vaccination gennem egen læge eller anden hospitalsafdeling. De bløderpatienter, der er i fast forebyggende behandling kan lade sig vaccinere umiddelbart efter vanlig profylaksedosis. Læs Rigshospitalets vejledning her >>

Find kontaktoplysninger til hæmofilicentrene her >>

Se også vejledning fra Dansk Hæmatologisk Selskab her >>

Læs mere om coronavirus og blødersygdom her >>

Link til Dansk Hæmatologisk Selskab og den amerikanske ITP forening opdateret 29.01.21/KBH
Link til Sundhedsstyrelsens retningslinjer opdateret 12.01.21/KBH
KBH 05.01.21

Nyhedsbrev

Vil du gerne modtage de seneste nyheder om blødersygdom og foreningens aktiviteter, så tilmeld dig foreningens nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er et supplement til medlemsbladet BløderNyt.