Spring navigationen over og gå direkte til indhold

COVID-19 vaccination - update

I disse måneder ruller vaccinationsprogrammet ud over hele Danmark og flere vaccinationer mod COVID-19 er taget i brug.


Der gælder fortsat samme anbefalinger om vaccination mod coronavirus for patienter med blødersygdom (hæmofili, vW, ITP m.fl.) som for andre borgere.

Det indebærer, at vaccinationen skal gives direkte i musklen (intramuskulært). 

For at forebygge muskelblødninger er der derfor nogle særlige forhold ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19: 

Særlige forhold ved intramuskulær vaccination af voksne med blødersygdom
Bløderpatienter med svær eller moderat hæmofili A eller B eller svær von Willebrands sygdom kan vaccineres intramuskulært, hvis de har modtaget forebyggende behandling med faktorpræparat få timer før vaccination. Bløderpatienter med mildere blødersygdom skal kontakte deres hæmofilicenter for afklaring af, om de bør behandles forebyggende med blødermedicin inden vaccination.

Forsigtighed ved tidligere allergiske reaktioner
Patienter, der tidligere har oplevet allergiske reaktioner ved brug af langtidsvirkende faktor, der indeholder polyethylene glycol (PEG), bør drøfte vaccination med deres læge, da nogle vacciner indeholder PEG som hjælpestof (jf. WFH guideline).

Særlige forhold ved intramuskulær vaccination af voksne med trombocytopeni (ITP)
Patienter med trombocyttal under 10 bør vaccineres med særlig tynd kanyle (25-27 G). Der er ingen restriktioner ved intramuskulær vaccination af patienter med trombocyttal over 10.

Hvis du har spørgsmål om vaccination mod COVID-19 og din blødersygdom, skal du kontakte dit hæmofilicenter eller behandlingsansvarlige hæmatologiske afdeling.

Læs anbefalinger fra Blødercenter AUH her >>

Læs anbefalinger fra Hæmofilicenter Rigshospitalet her >>

Find anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen her >>

Se anbefalinger fra den europæiske organisation EHC m.fl. her (engelsk) her >>

Se anbefalinger fra den amerikanske ITP organisation (engelsk) her >>  

KBH/030321
KBH/250221

Nyhedsbrev

Vil du gerne modtage de seneste nyheder om blødersygdom og foreningens aktiviteter, så tilmeld dig foreningens nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er et supplement til medlemsbladet BløderNyt.