Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nye arbejdsgange ved bestilling og levering af blødermedicin fra AUH

Nogle voksne og børn tilknyttet Blødercenter Vest, herunder også børneafdelingen, på AUH har allerede oplevet ændringer i den måde, man bestiller og får leveret blødermedicin. Og flere vil fremover kunne hente medicin lokalt i medicinbokse. I første omgang bløderpatienter der bor i Region Midtjylland.


Bestilling og levering af blødermedicin har gennemgået flere ændringer de seneste år for patienter tilknyttet Blødercenter Vest på AUH. Ændringerne berører forskellige patientgrupper forskelligt, afhængig af om man tager behandling forebyggende (profylakse) eller on demand. Det afhænger også af, hvilken region man bor i. De berørte patienter og familier modtager information om ændringerne i e-Boks eller med levering af medicinen.

Bestilling af medicin til on demand/til hjemmelager: Hvis du kun tager medicin on demand og derfor kun har brug for et lille hjemmelager, skal du fortsat kontakte dit blødercenter direkte for bestilling af medicin.

Bestilling af forebyggende medicin/profylakse: Får du fast forebyggende behandling med blødermedicin (profylakse), kan du gennem blødercenteret få en recept som gælder til flere udleveringer. Blødermedicin bestilles herefter direkte hos hospitalsapoteket via www.booking.rm.dk.

Når du har en flergangsrecept, vil du via e-Boks få besked fra hospitalsapoteket, når der udleveres sidste gang på recepten. Du skal selv sørge for at få recepten fornyet hos blødercenteret.

For patienter i Region Midt – levering i medicinboks: Patienter bosat i Region Midtjylland, og som har en gyldig recept fra blødercenteret, vil fremover få leveret medicin til afhentning i en medicinboks i Region Midtjylland i takt med, at der åbnes medicinbokse på Regionshospitalet Gødstrup, Center for Sundhed i Holstebro, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Viborg. Bestilling til levering i medicinboks sker også via www.booking.rm.dk. Vælg "Udlevering af vederlagsfri medicin via Hospitalsapoteket”.

Appen ”Mine aftaler Region Midtjylland” kan også benyttes. Hvis du er fritaget for brug af NemID, kan du ringe til Hospitalsapoteket på tlf.: 7846 4425 (mandag-fredag kl. 9-14) i stedet for at booke online.

Patienter, der fortsat får leveret medicin med fragtbil, vil på forhånd have fået tilsendt informationsbrev i e-Boks med vejledning. Brevet indeholder blandt andet en bookingkode og et postnummerskema.

For patienter i andre regioner – levering med fragtbil: Patienter bosat uden for Region Midtjylland kan ikke få leveret til medicinbokse i deres egne regioner. Levering sker derfor med fragtbil. Fragtbilen kører bestemte ruter opdelt efter postnummer og din medicin bliver leveret på en fast ugedag i tidsrummet kl. 8-16. Der skal være nogen hjemme til at modtage din medicin, når fragtbilen leverer den. Du kan også efter eget ønske få medicinen leveret på en anden adresse (f.eks. arbejde, nabo eller pårørende). Det oplyser du ved bestilling.

Patienter, der får leveret medicin med fragtbil, vil på forhånd have fået tilsendt informationsbrev i e-Boks med vejledning. Brevet indeholder blandt andet en bookingkode og et postnummerskema. Der kan også træffes aftale om at hente medicinen i en medicinboks i Region Midtjylland. Der arbejdes på også at få medicinbokse i de øvrige regioner.

Bestil altid medicin i god tid

Husk at bestille ny medicin i god tid, inden du løber tør – gerne 14 dage før. På denne måde kan unødige og kostbare akutte leverancer undgås.

Nyhedsbrev

Vil du gerne modtage de seneste nyheder om blødersygdom og foreningens aktiviteter, så tilmeld dig foreningens nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er et supplement til medlemsbladet BløderNyt.