Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Danmarks Bløderforening bliver medlem af ISOBRO

Danmarks Bløderforening har meldt sig ind i ISOBRO – indsamlingsorganisationernes brancheorganisation. Medlemskabet stiller foreningen bedre i sin fundraising og forbedrer dermed foreningens muligheder for at arbejde for blødere og ITP’ere i Danmark.


Danmarks Bløderforening kan nu bryste sig af at være medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO.
 
Med medlemskabet følger en række fordele. Først og fremmest er det en blåstempling af foreningens indsamlingsaktiviteter. Ethvert medlem af ISOBRO forpligter sig til at overholde en række etiske retningslinjer for sine indsamlingsaktiviteter. Danmarks Bløderforening forpligter sig blandt andet til at udvise respekt for bidragyderens integritet og handlefrihed og være troværdig vedrørende indsamlingens formål og brugen af de indsamlede midler.
 
Medlemskabet at ISOBRO giver med andre ord bidragsyderne forsikring for, at deres bidrag behandles korrekt, og de derfor trygt kan støtte foreningens arbejde.
 
Derudover forventer Danmarks Bløderforening at høste en række fordele i forhold til råd og vejledning vedrørende blandt andet fundraising, regnskabsføring og forsikring.
 
ISOBRO har til formål at:
 
”styrke medlemsorganisationerne, fremme deres fælles interesser under hensyntagen til det enkelte medlems selvstændighed og handlefrihed og at virke for en sund og samfundsansvarlig udvikling af indsamlingssektoren, således at medlemmerne på bedst mulig måde kan løse deres opgaver.”
 
Læs mere om brancheorganisationen på www.isobro.dk