Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Projektet ''Bløderliv under forandring'' afsluttes

Danmarks Bløderforening afslutter i disse dage projektet Bløderliv under forandring. Du kan læse om projektet og dets resultater i pjecen Bløderliv under forandring.


Blødernes livsforløb er under forandring. Bedre behandlingsmuligheder og større indsigt i mestring af blødersygdom gør, at vi i dag står med den første generation af aldrende blødere. Med den øgede levealder følger en række nye udfordringer i hverdagen.
 
Dagligdagen præges af en stadig mere kompleks helbredssituation, hvor blødersygdommen skal håndteres side om side med aldersrelaterede sygdomme og følgesygdomme, herunder smerter.
 
Projekt: Bløderliv under forandring
Danmarks Bløderforening har derfor i 2008-2011 gennemført projektet "Bløderliv under forandring", finansieret af satspuljemidler.
 
Projektet har resulteret i ny viden om de ældre og aldrende bløderes livssituation samt en række aktiviteter og nye initiativer inden for områderne helbred, arbejdsliv og hverdagsliv. Resultaterne skal bidrage til, at ældre blødere får bedre muligheder for at leve et aktivt liv så længe som muligt.
 
Ny pjece: Bløderliv under forandring
Danmarks Bløderforening har med pjecen "Bløderliv under forandring" gjort den ny viden fra projektet tilgængelig for alle interesserede. Pjecen er sendt til en række relevante samarbejdspartnere samt social- og sundhedspolitikere med håb om, at de kan bruge foreningens arbejde og måske vil byde ind på partnerskaber om videre arbejde.
 
Fælles skæbne
Bløderne deler skæbne med nogle få andre sjældne sygdoms- og handicapgrupper, hvor bedre behandling fører til længere livsperspektiv. Fælles for dem er, at der kun eksisterer meget lidt viden om livet med den sjældne diagnose. 
 
Alle har naturligvis et dybt ønske om, at de ekstra leveår skal være så gode og så selvhjulpne som muligt. Det kræver, at der skabes ny viden og sætte fokus på de udfordringer, der tegner sig.
 
Det videre arbejde
Danmarks Bløderforening vil gerne fortsætte arbejdet med at skabe ny viden og udvikle nye initiativer omkring de muligheder og problemer, et længere livsperspektiv fører med sig  – gerne i samarbejde med andre, der står over for nogle af de samme udfordringer som os.