Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Spørgsmål og svar om nye led

Danmarks Bløderforening har udvidet den virtuelle værkstøjskasse for ældre blødere med et interview med overlæge, professor, dr. med. Ivan Hvid.


Mange blødere lever med smerter, nedsat bevægelighed eller decideret ødelagte led. Nogle gange er løsningen at få et eller flere led udskiftet. Men med muligheden for en operation følger mange spørgsmål.

Overlæge, professor, dr. med. Ivan Hvid har været speciallæge i ortopædisk kirurgi siden 1989 og overlæge på Ortopædisk Privathospital Aarhus siden 1991. Han har i mange år arbejdet med ortopædkirurgi hos blødere og svarer her på en række af de spørgsmål, man typisk kan have i forbindelse med en ledoperation.