Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Årsmøde 2024

Sæt kryds i kalenderen, når Bløderforeningen inviterer alle, store som små, til årsmøde med generalforsamling i weekenden d. 6.-7. april 2024. 


Dato: 6. april-7. april 2023

Sted: Jylland

Hvem: Alle medlemmer

Bløderforeningens årsmøde danner ramme om en weekend, hvor foreningens medlemmer mødes på kryds og tværs af diagnoser og aldre. Her er der mulighed for at udveksle erfaringer, danne netværk og blive klogere på blødersygdom og Danmarks Bløderforening. 

*Vi gør opmærksom på, at der tages billeder til arrangementet, som kan blive brugt i Bløderforeningens medier. Vi offentliggør kun billeder, der overholder Datatilsynets retningslinjer for deling af billeder på internettet. Vi offentliggør derfor ikke billeder, hvor vi vurderer, at en person på billedet kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Vi er opmærksomme på, at der bør ydes særlig beskyttelse mod børn og unge under 16. Derfor offentliggør vi ikke billeder af børn, der befinder sig i en udsat situation, uden barnets og forælders samtykke – eksempelvis badebilleder eller billeder af stikketræning. Læs mere her ›

Ønsker du ikke, at Bløderforeningen offentliggør billeder af dig/dit barn, beder vi dig gøre os opmærksomme på det. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker et billede af dig/dit barn fjernet, kan du til enhver tid kontakte os og gøre indsigelse. Har du gjort indsigelse, vil vi ikke offentliggøre billeder af dig/dit barn fra dette arrangement. Ønsker du et billede, der allerede er offentliggjort, afpubliceret, vil vi i videst mulig omfang fjerne billede.

BløderNyt

BløderNyt er Danmarks Bløderforenings medlemsblad, der udkommer to gange om året og lander i alle medlemmers postkasser. Læs nye og tidligere udgaver af bladet.