Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Sommerlejr

Når dit barn fylder 7 år, kan han/hun komme med på foreningens sommerlejr for bløderbørn og børn med ITP.


På sommerlejren kan dit barn lære andre børn i samme situation at kende. Vigtigt er det også, at børnene på sommerlejren efterhånden lærer at tage deres medicin selv. Det giver de bedste muligheder for uafhængighed og selvstændighed senere i livet. Sommerlejren er for børn i alderen 7-17 år.

BløderNyt

BløderNyt er Danmarks Bløderforenings medlemsblad, der udkommer to gange om året og lander i alle medlemmers postkasser. Læs nye og tidligere udgaver af bladet.