Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ungecamp 2022

Tem og Co inviterer igen i år unge med blødersygdom på Ungecamp. Er du mellem 18 og 25 år, og har du en blødersygdom, så er Ungecampen måske noget for dig?


Dato: d. 6.-9. juli 2022

Sted: Nordsjællands Efterskole, Aggebovej 34, 3200 Helsinge

Ungecampen afholdes i år i forbindelse med sommerlejren på Nordsjællands Efterskole. Her venter fire dage, der byder på sjove aktiviteter, fællesskab og gode råd og tips om at være ung med en blødersygdom.

Bl.a. vil hæmofilisygeplejerskerne undervise i det at være ung med en blødersygdom og de overvejelser og udfordringer, det kan medføre. Der skal helt sikkert også nok blive tid til den årlige tradition, hvor de unge i fællesskab arrangerer et natløb for sommerlejrens mindre deltagere.

Tilmeldingsfrist: 1. juni. Har du problemer med at logge på eller at tilmelde dig, så kontakt os på 3314 5505 eller dbf@bloderforeningen.dk

Tilmeld dig her ›

Fotos: Ungecampen 2021 på Strib Efterskole

*Vi gør opmærksom på, at der tages billeder til arrangementet, som kan blive brugt i Bløderforeningens medier. Vi offentliggør kun billeder, der overholder Datatilsynets retningslinjer for deling af billeder på internettet. Vi offentliggør derfor ikke billeder, hvor vi vurderer, at en person på billedet kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Vi er opmærksomme på, at der bør ydes særlig beskyttelse mod børn og unge under 16. Derfor offentliggør vi ikke billeder af børn, der befinder sig i en udsat situation, uden barnets og forælders samtykke – eksempelvis badebilleder eller billeder af stikketræning. Læs mere her ›

Ønsker du ikke, at Bløderforeningen offentliggør billeder af dig/dit barn, beder vi dig gøre os opmærksomme på det. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker et billede af dig/dit barn fjernet, kan du til enhver tid kontakte os og gøre indsigelse. Har du gjort indsigelse, vil vi ikke offentliggøre billeder af dig/dit barn fra dette arrangement. Ønsker du et billede, der allerede er offentliggjort, afpubliceret, vil vi i videst mulig omfang fjerne billede.

BløderNyt

BløderNyt er Danmarks Bløderforenings medlemsblad, der udkommer to gange om året og lander i alle medlemmers postkasser. Læs nye og tidligere udgaver af bladet.