Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bestyrelsen

Danmarks Bløderforenings bestyrelse har ni medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen er sammensat af både blødere og pårørende til blødere og varetager den overordnede ledelse af foreningen. Det tilstræbes, at formanden for foreningen er bløder eller forælder til en bløder. 


Jacob Bech Andersen, formand

Telefon: 24 41 12 13

Mail: jaa@dif.dk

 • Bløder med hæmofili A, svær grad
 • Valgt til bestyrelsen i 2005
 • Suppleant i Forsknings- og støttefonden
 • Medlem af forretningsudvalget
 • Ansvarshavende redaktør af BløderNyt


Tem Folmand, næstformand

Mail: temfolmand@gmail.com

 • Bløder med hæmofili A, svær grad
 • Valgt til bestyrelsen i 2002
 • Leder af sommerlejren siden 2002
 • Medlem af forretningsudvalget


Morten Skovhus Eriksen, kasserer

Mail: mskovhuseriksen@gmail.com 

 • Bløder med hæmofili A i svær grad
 • Valgt som medlem af bestyrelsen i 2019


Christian Krog Madsen

Mail: dbf@krog-madsen.dk

 • Bløder med hæmofili A i moderat grad
 • Valgt til bestyrelsen i 2014
 • Medlem af forretningsudvalget


Palle Skovby

Mail: pskovby@gmail.com 

 • Bløder med hæmofili A i svær grad
 • Valgt som suppleant i 2011
 • Medlem af bestyrelsen siden 2011


Palle Lykke Ravn

Mail: plr@plr.dk

 • Bløder med hæmofili A i svær grad
 • Valgt som suppleant i 2012
 • Valgt til bestyrelsen i 2015


Heidi Brandt 

 • Bløder med von Willebrands sygdom i mild grad
 • Valgt til bestyrelsen i 2019


Daniel Straagaard Jensen

Mail: straagaard85@gmail.com

 • Bløder med Faktor VII mangel i svær grad
 • Valgt som suppleant i 2019
 • Valgt til bestyrelsen i 2020


Dennis Svejstrup Jensen

 • Far til søn med hæmofili
 • Valgt som suppleant i 2020
 • Valgt til bestyrelsen i 2021

 

Suppleanter

 • Hazel Engelsmann
 • Martin Boelt Sørensen

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen af Danmarks Bløderforening afholder årligt ca. fem møder, hvoraf det ene er et konstituerende bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling.

I forbindelse med bestyrelsesmøder afholder bestyrelsen som hovedregel en temadiskussion, hvor et aktuelt emne af relevans for medlemmer og foreningen diskuteres.

Medlemmer er velkomne til at komme med forslag til emner, der bør behandles på bestyrelsesmøder eller temadiskussioner.

Forslag bør gives til formand Jacob Bech Andersen eller sekretariatsleder Karen Binger Holm senest to uger før bestyrelsesmødet afholdes.

Se også:

Sekretariat

Bløderforeningens sekretariat kan træffes mandag-torsdag: 10-14. Fredag: lukket. 

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.