Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vision og handlingsplan

Foreningen har en vision og en handlingsplan, der er rettesnor for hvilke foreningen aktivitet og hvilke initiativer foreningen igangsætter. 


Vision 2020
Danmarks Bløderforening markerede i 2010 sit 40 års jubilæum. I stedet for at bruge anledningen til at skue tilbage og betragte det, man allerede havde opnået, valgte foreningen at gøre det modsatte og i stedet formulere en vision om det gode bløderliv i 2020.

Visionen skal sætte retning for foreningens arbejde frem mod 2020 og tager udgangspunkt i nøgleordene tryghed (T), samarbejde (S) og ansvar (A).

Sammenfattet lyder TSA-visionens mål for det gode bløderliv 2020:

”Danmarks Bløderforening fungerer som samlingspunkt for alle blødere i Danmark. Bløderforeningen har medvirket til at skabe trygge (T) rammer for bløderne og deres familier 24 timer i døgnet hele året rundt. Rammerne er skabt i et respektfuldt samarbejde (S) mellem hæmofilicentrene, medicinalindustrien, Bløderforeningen og bevillingshavere, et samarbejde der sikrer, at bløderne altid har adgang til den mest optimale behandling. Behandlingen er tilrettelagt som en kombination af professionel diagnosticering, korrekt medicinering og blødernes egen ansvarlighed (A). En ansvarlighed der både betyder, at den enkelte bløder arbejder på at undgå blødninger ved hjælp af fysisk træning og sund levevis, og ved at foreningen støtter en rationel økonomisk organisering af bløderbehandlingen i bredeste forstand i Danmark og agerer som en forening, der tør diskutere også de svære spørgsmål.”

Download Vision 2020 her

Handlingsplan 2015-2020
Foreningens største aktiv er den kollektive viden, der er blevet opbygget gennem de sidste 45 år. For at bringe den viden bedre i spil har foreningen udarbejdet en handlingsplan frem mod 2020. Handlingsplanen blev præsenteret og enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen i april 2015.

Med handlingsplanen vil foreningen frem mod 2020 arbejde for at udvikle og realisere en række projekter, såfremt der kan findes ekstern finansiering hertil. Arbejdet starter allerede på medlemsaktiviteterne i efteråret 2015, hvor de enkelte medlemsgruppers behov og muligheder skal afklares og beskrives.

Handlingsplanen rækker ud til alle medlemmer og medlemsgrupper og prioriteres og udbygges løbende.

Download Egenomsorg – Handlingsplan for det gode bløderliv 2015-2020 her ›

I 2018 blev fokus på kvinder og blødersygdom en indsats i foreningens handlingsplan. Læs mere om indsatsen her

Som en del af arbejdet med udgivelse af resultaterne af foreningens livskvalitetsundersøgelser arbejdes også på en artikel om udviklingen i livskvalitet blandt danske hiv-smittede blødere. Derfor er indsatsen for en egentlig udgivelse om Blødersagen sat i bero.

Se også:

Om foreningen

Danmarks Bløderforening varetager mennesker med blødersygdoms interesser og har i dag ca. 600 medlemmer fordelt mellem blødere, deres pårørende og andre med interesse for blødersygdomme.

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.