Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Hiv og hepatitis C

Danmarks Bløderforening har gennem årene afviklet flere projekter med fokus på hiv- og hep C-smittede blødere. 


Bevilling
Danmarks Bløderforening fik i 2008 for en fireårig periode bevilliget midler til sit arbejde for hiv- og  hepatitissmittede blødere.

Læs ansøgningen her ›

Projekt Videre i livet

Danmarks Bløderforening tilbød fra efteråret 2009 en række individuelle tilbud til blødere, der er smittet med hiv og/eller hepatitis.

Kortlægning af de hiv-smittede blødere

Bløderforeningen og Blødererstatningsfonden kortlagde i efteråret 2008 i fællesskab de hiv-smittede bløderes livssituation. 

Læs også om:

Kvindekampagnen Blødt igennem

De seneste år er der kommet et stigende fokus på kvinder med blødersygdom både internationalt og i vores egen forening. Med kampagnen ”Blødt igennem” vil Danmarks Bløderforening skabe større opmærksomhed om kvinder med blødersygdom – både blandt kvinder og sundhedspersoner. 

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.