Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Livskvalitet blandt mennesker med blødersygdom

Her kan du læse om forskellige livskvalitetsundersøgelser af mennesker med blødersygdom i Danmark, som Danmarks Bløderforening har været med til at gennemføre. 


Bløderes livskvailtet anno 2012

I efteråret 2012 gennemførte Danmarks Bløderforening for tredje gang en livskvalitetsundersøgelse af bløderne i Danmark. Som i 1989 og 2001 var undersøgelsen målrettet blødere i alle aldre med moderat til svær hæmofili A og B samt von Willebrands sygdom type 3.

Download rapporten her ›

Danmarks Bløderforenings livskvalitetsundersøgelse er muliggjort af økonomisk støtte fra Baxter, Bayer, Novo Nordisk, Pfizer samt Ernst og Vibeke Husmans Fond/Frantz Hoffmanns Mindelegat.

ITP og livskvalitet

ITP har indflydelse på hverdagen og livskvaliteten. Det viser en livskvalitetsundersøgelse, som Danmarks Bløderforening har gennemført blandt kroniske ITP-patienter i 2009 og afrapporteret i 2010.

Undersøgelsen giver et indblik i, hvordan det opleves at have ITP, og hvor meget det påvirker hverdagen og den enkeltes muligheder. Et indblik der er til stor gavn for foreningens arbejde for ITP-patienter og af stor interesse for alle, der har ITP tæt inde på livet.

ITP medfører sociale adfærdshindringer, bekymringer og mange kontrolbesøg. Særligt træthed, men også frygt for blødninger og lavt blodpladetal forhindrer den enkelte i at deltage i ønskede aktiviteter og i visse tilfælde at passe arbejde eller skole. Også bivirkninger ved behandling påvirker livskvaliteten.

Sygdommen rammer ikke kun den enkelte, men påvirker ofte familiens måde at fungere på, ligesom familie og venner har mange bekymringer i forbindelse med sygdommen.

Læs mere om livskvalitetsundersøgelsen her ›

Nye udgivelse af videnskabelige artikler på baggrund af livskvalitetsundersøgelser

Der er i efteråret 2016 etableret et samarbejde mellem landets to hæmofilicentre ved hhv. Rigshospitalet og Aarhus Universitets Hospital, Københavns Universitet og Danmarks Bløderforening med henblik på at udgive to videnskabelige artikler om livskvalitet blandt danske blødere. I efteråret 2017 blev det muligt at udvide dette arbejde med yderligere to artikel, som har fokus på hhv. HIV-smittede  og hepatitis c smittede blødere.

Alle artiklerne tager udgangspunkt i den data, som er indsamlet i de tre livskvalitetsundersøgelser, foreningen har foretaget i hhv. 1989, 2001 og 2012 blandt danske blødere med moderat til svær hæmofili A eller B samt von Willebrands sygdom type 3. De to første artikler har fokus på hhv. fysisk funktionsnedsættelse og sociale forhold for blødere med hæmofili A og B. HIV og hepatitis artiklerne vil ligeledes fokusere på fysisk funktionsnedsættelse og sociale forhold, dog særligt med fokus på disse målgrupper.

Datagrundlaget fra de tre livskvalitetsundersøgelse giver samlet en unik mulighed for at vurdere blødernes helbred og livsforhold gennem en trediveårig periode. Det er enestående at kunne sammenligne udviklingen i erhvervstilknytning, sociale forhold og fysisk funktionsevne blandt bløderne over så lang en periode. Artiklerne dokumenterer blandt andet sammenhængen mellem forbyggende behandling, forbedret ledstatus og generel forbedret fysisk funktionaliteter.

For at dele den viden internationalt tog foreningen initiativ til udgivelsen af flere videnskabelige artikler. Udarbejdelsen af artiklerne er forestået af professor Jakob Bjørner, som også har bidraget til livskvalitetsundersøgelserne, og adjunkt Christina Warrer Schnohr ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Arbejdet med de første artikler er sat i gang i november 2016 og afsluttet i foråret 2017, hvorefter de to færdige artikler er indsendt til udgivelse i relevante videnskabelige tidsskrifter. I december 2018 blev første artikel udgivet i det videnskabelige tidsskrift Acta Haematologica under titlen "Joint Mobility and Physical Function of Danish Hemophilia Patients: A Three-Wave Panel Study Spanning 24 Years". Læs en opsummering af artiklens resultater her › eller du kan også købe adgang til hele artiklen her › 

Supplerende artikler om HIV og heptatis c smittede blødere er udarbejdet i perioden februar 2018 - februar 2019. Hovedforfatterskabet lå hos forskningsårsstudende ved Københavns Universitet Emilie Ingvorsen. Artiklerne er indsendt til relevante videnskabelige tidsskrifter vinteren 2018/2019.

Udgivelsen af de fire videnskabelige artikler er gjort mulig med støtte fra medicinalfirmaerne Shire, Gilead og Novo Nordisk. 

Opsummerende artikel om Bløderforeningens livskvalitetsundersøgelser: 

Resultater fra livskvalitets-undersøgelserne

Bløderforeningen har gennemført livskvalitets-undersøgelser i 1989, 2001 og 2012. De viser øget livskvalitet blandt danske blødere gennem mere end tre årtier. De resultater er nu publiceret internationalt.

Her kan du læse mere om livskvalitet hos mennesker med blødersygdom:

Livskvalitet

Undersøgelser viser, at mennesker med blødersygdom, som hæmofili A og B, har et næsten lige så godt psykisk velbefindende som resten af befolkningen. Dog ses der en tendens til, at blodsygdommen ITP har en større indflydelse på livskvaliteten. 

Læs om andre projekter:

ITP-indsats

I efteråret 2018 igangsatte Bløderforeningen et projekt, som skal styrke foreningens indsats for børn med Immun trombocytopeni (ITP) og deres familier. Projektet er et samarbejde mellem Bløderforeningen og læge Mimi Kjærsgaard ved Afdelingen for Børn og Unge, Klinik for Børn og Unge med Kræft- og Blodsygdomme, Rigshospitalet. Første fase blev færdiggjort i 2021.

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.