Spring navigationen over og gå direkte til indhold

BløderNyt

Bløderforeningens medlemsblad BløderNyt udkommer to gange om året.


I bladet kan du f.eks. læse om:

  • Den nyeste udvikling inden for medicin og behandling (blødersygdomme og ITP)
  • Hvordan det er at være bløder i Danmark 
  • Oplevelser fra Bløderforeningens arrangementer (fx sommerlejren for bløderbørn)
  • ... og meget andet

Oplag: 750
Layout: Synergi
Distribution: PostNord
ISSN: 2245-5841

Ris, ros og indkomne forslag
Artikler, kommentarer, ris og ros er velkomne. Eventuelle bidrag sendes til foreningen på mail: dbf@bloderforeningen.dk. Deadline for indkomne forslag til juni- og decemberudgivelserne af BløderNyt er henholdsvis 1. april og 1. oktober. 

Har du ikke modtaget BløderNyt?
Har du ikke modtaget BløderNyt, på trods af at du er medlem af Danmarks Bløderforening, kan det skyldes, at vi ikke har din korrekte adresse, eller at du ikke er tilmeldt servicen. Du kan rette din adresse/tilmelding til BløderNyt, ved at logge ind på vores selvbetjeningsportal øverst i højre hjørne og tjekke dine oplysninger under fanen Mine oplysninger. 

Download og læs de seneste udgaver af BløderNyt her:

BløderNyt, juni 2022

BløderNyt, december 2021

BløderNyt, juni 2021

Særudgave: Forskning og behandling, december 2020

BløderNyt, december 2020

BløderNyt, juni 2020

BløderNyt, december 2019

BløderNyt, juni 2019

BløderNyt, december 2018

BløderNyt, juni 2018

BløderNyt, december 2017

BløderNyt, juni 2017

BløderNyt, december 2016

BløderNyt, juni 2016

BløderNyt, december 2015

BløderNyt, juni 2015

BløderNyt, december 2014

BløderNyt, juni 2014

BløderNyt, december 2013

BløderNyt, juni 2013

BløderNyt, december 2012

BløderNyt juni 2012

BløderNyt december 2011

BløderNyt juni 2011

BløderNyt, december 2010

BløderNyt, juni 2010