Rådgivning

Socialrådgivning 

Som medlem kan du ringe og få rådgivning og vejledning hos socialrådgiver og konsulent Lis Larsen om dine rettigheder og eventuelle klagemuligheder. Lis Larsen rådgiver inden for den sociale- og arbejdsmarkedsrelevante lovgivning. Det kan eksempelvis dreje sig om sager, der trækker ud, afslag om støtte til tabt arbejdsfortjeneste, handicapbil, støtte til sommerlejr med videre.

Blødererstatningsfonden har også indgået et samarbejde med Lis Larsen om rådgivningspakker til støtteberettigede gennem fonden.

Lis Larsen besvarer spørgsmål den 3. tirsdag i måneden fra kl. 10-12 og kan træffes på telefon 4044 3486.

Ordningen er forbeholdt og gratis for medlemmer af Danmarks Bløderforening. 

Psykolog

Bløderforeningen har indgået samarbejde med psykolog Vibeke Fonnesbech Klærke om telefonisk psykologrådgivning af foreningens medlemmer.

Medlemmer kan ringe om psykiske udfordringer og vanskeligheder i forhold til blødersygdomme og få en støttende samtale i telefonen. Samtalen kan også afklare om familien har brug for mere hjælp, for eksempel i form af psykologsamtaler eller anden form for støtte. 

Vibeke har en særlig interesse for og viden om blødersygdomme, idet hun selv er anlægsbærer af hæmofili B og har hæmofili i mild grad. Hun er mor til to drenge uden hæmofili og har en nevø med hæmofili B i svær grad. 

Vibeke Fonnesbech Klærke kan kontaktes på telefon 2490 6828 på hverdage i tidsrummet 12-13. Træffes Vibeke ikke, kan du indtale en besked med navn og telefonnummer, hvorefter Vibeke vil kontakte dig. Træffes du ikke eller kan samtalen ikke gennemføres, laves en præcis aftale for den psykologiske telefonrådgivning en af de efterfølgende hverdage. 

Ordningen er forbeholdt og gratis for medlemmer af Danmarks Bløderforening.
 

Sjældne Diagnoser Helpline

Sjældne Diagnosers Helpline giver gratis information, støtte og rådgivning til alle, der er berørt af sjælden sygdom. Helpline kan hjælpe med at finde rundt i sundhedsvæsenet og det sociale system. Helpline kan også gennem samtaler støtte op, når der skal skabes orden i kaos, og når der er brug for overblik. Rådgiverne  hjælper med at finde handlemuligheder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp.

Find kontaktoplysninger på Helpline på Sjældne Diagnosers hjemmeside her»

 

DUKH 

DUKH er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet. DUKH arbejder for at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap gennem uvildig rådgivning til mennesker med handicap og deres pårørende i sager, der måske er gået i hårdknude, eller hvor borgeren føler sig uretfærdigt behandlet.

Rådgivningen er gratis, og du kan både ringe og maile til DUKH.

Find kontaktoplysninger på DUKH på deres hjemmeside her»