Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bestil ID-kort til ITP'er

Som medlem af Danmarks Bløderforening kan du få et ID-kort, der fortæller, at du har ITP.  


Kortet er af plastik og har samme størrelse som et kreditkort. På kortet står information om dig, sygdommen, relevante personlige oplysninger, som for eksempel fjernet milt, samt kontaktoplysninger på behandlingssted og nærmeste pårørende.
 
Kortet produceres efter dine oplysninger. Det er således op til dig at sørge for, at disse er korrekte, ligesom du også selv skal bede om et nyt, opdateret kort, hvis der sker ændringer af relevante oplysninger.

Denne bestilling er kun beregnet til medlemmer af Danmarks Bløderforening med ITP. Børn under 18 år med ITP kan få et ID-kort, hvis deres forældre har medlemskab af foreningen. 

Indsend via sikker mail
Bestil et ID-kort, der fortæller, at du har ITP, ved at sende nedenstående informationer til vores sikre mail: sikkermail@bloderforeningen.dk. Da informationerne er personfølsomme oplysninger, bør de ikke sendes via almindelig mail.

Sikker mail sendes ved brug af NemID og vejledning findes her ›

Alternativt kan du ringe til sekretariatet og videregive dine oplysninger telefonisk. Sekretariatet kontaktes på tlf. 3314 5505, mandag-torsdag, kl. 10-14.

Hvilke oplysninger skal vi bruge?
For at producere et ID-kort til dig skal vi bruge nedenstående informationer. Oplysninger markeret med stjerne* skal indsendes:

Medlemsoplysninger (bruges til afsendelse af kort)

 • Navn (eller navn på forælder til ITP-barn) *
 • Adresse *
 • Postnummer *
 • By *
 • Tlf.nr.
 • E-mail *

Kortoplysninger (på kortholder)

 • Fulde navn (på ITP-patienten) *
 • Cpr nr.
 • Blodtype
 • Fjernet milt? Ja/Nej *
 • År for miltfjernelse
 • Allergier (med betydning for ITP)
 • Medicinindtag (med betydning for ITP)
 • Navn på primær kontaktperson og telefonnummer på primær kontaktperson *

Behandlingssted

 • Afdelingens navn *
 • Afdelingens tlf. nr. *

Når du indsender ovenstående data giver du tilladelse til, at Bløderforeningen må lagre og behandle den ovenstående information.

Hjælp til det praktiske?

Sociale profiler

Danmarks Bløderforening har udviklet et værktøj, der kan klæde dig på til at gøre mødet med den kommunale sagsbehandler lettere. Dokumentet er udviklet til hæmofili, ITP og von Willebrands sygdom og indeholder både medicinsk fakta og en tjekliste til mødet. 

Her kan du bestille pjece om ITP:

Udgivelser

Her kan du bestille og finde en oversigt over foreningens udgivelser: pjecer, håndbøger, foldere og blade.

Kids' ITP Tools

Kids’ ITP Tools er et værktøj til børn med Immun Trombocytopeni (ITP) og deres forældre, der over tid kan give indsigt i, hvordan sygdommen påvirker barnets og familiens livskvalitet.