Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bestil ID-kort til ITP'er

Som medlem af Danmarks Bløderforening kan du få et ID-kort, der fortæller, at du har ITP.  


Kortet er af plastik og har samme størrelse som et kreditkort. På kortet står information om dig, sygdommen, relevante personlige oplysninger, som for eksempel fjernet milt, samt kontaktoplysninger på behandlingssted og nærmeste pårørende.
 
Kortet produceres efter dine oplysninger. Det er således op til dig at sørge for, at disse er korrekte, ligesom du også selv skal bede om et nyt, opdateret kort, hvis der sker ændringer af relevante oplysninger.

Denne bestilling er kun beregnet til medlemmer af Danmarks Bløderforening med ITP. Børn under 18 år med ITP kan få et ID-kort, hvis deres forældre har medlemskab af foreningen. 

MEDLEMSOPLYSNINGER
KORTOPLYSNINGER (på kortholder)
(med betydning for ITP)
(med betydning for ITP)
BEHANDLINGSSTED
NÆRMESTE PÅRØRENDE

Hjælp til det praktiske?

Sociale profiler

Danmarks Bløderforening har udviklet et værktøj, der kan klæde dig på til at gøre mødet med den kommunale sagsbehandler lettere. Dokumentet er udviklet til hæmofili, ITP og von Willebrands sygdom og indeholder både medicinsk fakta og en tjekliste til mødet. 

Her kan du bestille pjece om ITP:

Udgivelser

Her kan du bestille og finde en oversigt over foreningens udgivelser: pjecer, håndbøger, foldere og blade.

Kids' ITP Tools

Kids’ ITP Tools er et værktøj til børn med Immun Trombocytopeni (ITP) og deres forældre, der over tid kan give indsigt i, hvordan sygdommen påvirker barnets og familiens livskvalitet.