Etiske retningslinjer

Nedenstående retningslinjer er vedtaget af bestyrelsen for Danmarks Bløderforening ved bestyrelsesmøde den 4. juni 2005 og revideret på bestyrelsesmødet den 2. marts 2013.

Retningslinjerne gælder for samarbejdet mellem henholdsvis Bløderforeningens bestyrelse/sekretariat og medicinalindustrien.

Ved ”medicinalindustrien” forstås her de firmaer, som markedsfører medicin til Bløderforeningens medlemmer.

Grundprincip

 • Samarbejdet skal være omfattet af fuld åbenhed
 • Bløderforeningen skal opretholde total uafhængighed ved samarbejdet

Økonomiske støtte

 • Bløderforeningen bestræber sig på at have et ”ensartet” forhold til de pågældende firmaer, således at foreningen ikke forbindes med et enkelt firma.
 • Den samlede økonomiske støtte fra medicinalindustrien bør ikke overstige 20% af foreningens årlige omsætningen.
 • Alle forhandlinger om økonomisk støtte til foreningen varetages udelukkende af direktør eller formand. Det være sig direkte økonomisk støtte i form af kontant udbetaling og støtte i form af flybilletter, hotelophold eller andet.
 • Støtte modtages udelukkende til foreningens arbejde samt til deltagelse i konferencer, som er relevante for foreningens ansatte og bestyrelse.
 • Der må ikke indgås aftaler med enkeltpersoner ansat i Bløderforeningen eller enkeltpersoner i foreningens bestyrelse. I særlige tilfælde kan bestyrelsesmedlemmer eller sekretariatsansatte indgå aftaler med medicinalindustrien om støtte til foreningen efter aftale med direktør eller formand. Eksempel: Sommerlejrchefen laver aftale om T-shirts og kasketter etc.
 • Ansatte i Bløderforeningen eller medlemmer af foreningens bestyrelse må ikke i egenskab af deres tilknytning til Bløderforeningen modtage gaver for en værdi over 500 kr.

Omtale af samarbejdet

 • Medicinalfirmaet må ikke have indflydelse på Bløderforeningens omtale af samarbejdet
 • Enhver omtale af et samarbejde med Bløderforeningen samt anvendelse af foreningens navn og logo må kun finde sted efter aftale med Bløderforeningen
 • Bløderforeningen omtaler samarbejdet i BløderNyt samt linker til firmaerne på foreningens hjemmeside.

Omtale af firmaernes produkter

 • Bløderforeningen skal bestræbe sig på at have en ligelig og nogenlunde ensartet spaltepladsmæssig omtale af nye produkter eller andre former for tiltag, som kan have interesse for medlemmerne. Bløderforeningen afgør indhold og længde.