Spring navigationen over og gå direkte til indhold

ITP: graviditet og fødsel

”Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare, når hun spørger, om hun kan få børn”. Sådan fortalte en mor til en datter med ITP. Afdelingslæge på hæmatologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Henrik Frederiksen, giver her sit bud på et svar.


Er ITP en hindring for at få børn? 
”Der findes ikke forhold ved ITP som gør, at man generelt må fraråde graviditet. Jeg vil ikke udelukke, at der findes ITP-sygdom, der har en sværhedsgrad, der gør, at man må fraråde det, men det vil være ekstremt sjældent. Hvis en kvinde har vedvarende tal under ti eller er vedvarende behandlingskrævende, så skal hun have en grundig snak med sin hæmatolog om, hvad hun kan forvente, og hvad der er af behandlingsmuligheder, hvis hun bliver gravid. Langt de fleste kvinder med ITP vil have fuldstændig samme muligheder som alle andre kvinder for at blive gravid og få børn.”

Er graviditeten forbundet med særlige risici for kvinden? 
”Som hovedregel er den risiko kvinden løber meget lille. Mange vil opleve, at blodpladetallet falder i løbet af graviditeten. Men ofte vil det kunne behandles med samme effekt som hos ikke-gravide, og efter fødslen vil ITP’en forventeligt gå tilbage til det niveau, den var før graviditeten. Naturen er så viseligt indrettet, at blodets størkningsevne generelt set faktisk bedres i graviditeten. Gravide ITP-patienter tåler derfor bedre et fald i blodpladetallet, end deres ikke-gravide medsøstre.”

”Nogle kvinder med ITP vil opleve at blive behandlingskrævende i graviditeten. Hvis pladetallet, på et hvilket som helst tidspunkt i graviditeten, falder til under 20, er der et behandlingsbehov. Der er nogle bestemte præparater, vi kan bruge i den situation lidt afhængigt af, hvor lavt pladetallet er, og hvor tæt kvinden er på fødslen. Tæt ved fødslen vil vi gerne have et blodpladetal på omkring 50. Vi vil typisk behandle med enten binyrebarkhormon eller immunglobulin.”

”Binyrebarkhormon giver man vanligvis i en lavere dosis end normalt, fordi det kan give en lidt højere risiko for komplikationer som graviditetsdiabetes og svangerskabsforgifting. Men kan vi ikke opnå ro i tilstanden med en lav dosis, så giver vi immunglobulin lige så tit, som det er nødvendigt.”

”For selve fødslen vil det være sådan, at blødningskomplikationer, hvis ellers moren er behandlet til et nogenlunde fornuftigt blodpladetal, er stort set som hos alle andre gravide. Selve fødslen kan foregå som alle andre fødsler. Om det skal være almindelig vaginal fødsel eller fødsel ved kejsersnit, det afgør fødselslægerne fuldstændig – ITP-sygdommen spiller ikke nogen rolle.”

”Hæmatologen og fødselslægerne kører parløb under graviditeten, og kvinden går hos dem begge med ekstra kontroller typisk hver anden eller fjerde uge hele graviditeten igennem.”

Er der en øget risiko for barnet? 
”Der er mange, som er bekymrede for, om morens blodpladetal afspejler barnets blodpladetal, men det har vist sig at være fuldstændigt uafhængige størrelser. En lille fjerdedel af de nyfødte vil have lidt nedsat blodpladetal i løbet af de første få dage. Det er under fem procent, der har meget lave blodpladetal. Og under En procent har alvorlige blødninger. Barnet får via moderkagen passivt overført de antistoffer, som moren har rettet mod sine egne blodplader, men de er brændt af i løbet af få uger, og så har barnet ikke ITP-sygdommen længere. Barnet producerer ikke antistofferne selv og arver derfor ikke ITP, men en beslægtet, men kortvarig tilstand, der går over af sig selv.”

”Amning overfører, som moderkagen, antistoffer til barnet, men det forlænger ikke tilstanden, for det er en anden type antistoffer, der kommer med brystmælken, end dem barnet fødes med. De beskytter meget slimhindeoverflader og sådan. Så er der ingen hindring, som følge af ITP’en, for at amme sit barn.”

Er der nogen forholdsregler kvinden skal tage? 
”For en kvinde med ITP, der er i vedvarende behandling med et eller andet lægemiddel, er det vigtigt, at hun drøfter det med sin hæmatolog, hvis hun ønsker at blive gravid. Nogle lægemidler kan skade fostret, så det er vigtigt at få afklaret, om behandlingen skal ændres. Er kvinden blevet gravid uden først at have talt med lægen, skal hun henvende sig hurtigst muligt.”

Interviewet er tidligere blevet bragt i BløderNyt, juni 2011

Personlige beretning
om kvinde med ITP:

I dag kan jeg det hele igen

Tæppet blev revet væk under Henriette Launbo, da hun blev diagnosticeret med ITP. I en tid satte behandlingen hende skakmat, men i dag lever hun igen som før.

Blødt igennem

Her kan du finde Blødt igennems egen hjemmeside med information om kvinder og blødersygdom.