Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Har du punkter til generalforsamlingens dagsorden?

Alle medlemmer inviteres til generalforsamling søndag d. 7. april 2024.


I weekenden den 6.-7. april 2024 afholder Danmarks Bløderforening årsmøde på Trinity Hotel & Konference Center, Gl Færgevej 30, 7000 Fredericia.

Traditionen tro danner årsmødet også rammen for generalforsamlingen, som i år vil finde sted søndag d. 7. april 2024.

Punkter til dagsordenen modtages senest torsdag den 15. februar 2024.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal ifølge foreningens vedtægter indeholde punkterne:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Aflæggelse af regnskab
 • Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
 • Beretning fra Forsknings- og Støttefonden
 • Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af suppleant til bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Indsend dit forslag
Hvis du har andre forslag til punkter til dagsordenen på årets generalforsamling, skal du ifølge vedtægterne indsende dem, så sekretariatet har dem i hænde senest torsdag den 15. februar 2024.

Indsend dit forslag til et punkt på dagsordenen pr. mail til dbf@bloderforeningen.dk eller med brevpost til:

Danmarks Bløderforening
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen og indkomne forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden efter fristens udløb.

Læs Danmarks Bløderforenings vedtægter her >


Udgivet: 10. januar 2024

Nyhedsbrev

Vil du gerne modtage de seneste nyheder om blødersygdom og foreningens aktiviteter, så tilmeld dig foreningens nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er et supplement til medlemsbladet BløderNyt.