Har du punkter til generalforsamlingens dagsorden?

I weekenden den 11. - 12. april 2015 afholder Danmarks Bløderforening årsmøde i Skælskør. Traditionen tro danner årsmødet også rammen for generalforsamlingen, som i år vil finde sted søndag den 12. april 2015. Punkter til dagsordenen modtages inden den 15. februar 2015.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal ifølge vedtægterne indeholde punkterne:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
 6. Beretning fra Forsknings- og Støttefonden
 7. Beretning fra den lægelige komité
 8. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af suppleant til bestyrelse
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt
 
Indsend dit forslag
Hvis du har andre forslag til punkter til dagsordenen på årets generalforsamling, skal du ifølge vedtægterne indsende dem, så sekretariatet har dem i hænde senest søndag den 15. februar 2015.

Indsend dit forslag til et punkt på dagsordenen pr. mail til dbf(a)bloderforeningen.dk eller med brevpost til:

Danmarks Bløderforening
Kompagnistræde 22, 2.
1208 København K

Invitationerne til årsmødet og dagsordenen for generalforsamlingen vil blive udsendt til alle medlemmer umiddelbart efter den 15. februar.

Læs Danmarks Bløderforenings vedtægter her » 
« Tilbage