Spring navigationen over og gå direkte til indhold

COVID-19 og blødersygdom

Her finder du en samlet oversigt over vaccination mod COVID-19 hos mennesker med blødersygdom og ITP og risikogrupper.


Anbefaling om vaccination mod COVID-19 og influenza efteråret 2023

(Opdateret d. 15. september 2023)

Igen i efteråret 2023 anbefales alle over 65 år at blive vaccineret mod COVID-19 og og alle over 65 år at blive vaccineret mod influenza. 

Personer under 65 år, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19, anbefales at blive vaccineret mod COVID-19 og influenza.

For vores medlemsskare berører det:

  • Mennesker med HIV-infektion med udtalt immundefekt (dvs. med CD4-tal under 200)
  • ITP-patienter, der:
    • er uden milt
    • er i aktuel immundæmpende behandling
    • har været i behandling med Rituximab  inden for de sidste 12 måneder

Derudover anbefales pårørende i samme hustsand i nogle tilfælde også at blive vaccineret. 

Hvordan bliver jeg vaccineret?
Alle der inviteres på baggrund af deres alder vil modtage en invitation til vaccination i e-Boks.

Er du under 65 år og har en sygdom eller tilstand, der gør, at du anbefales at blive vaccineret eller er pårørende til en fra denne gruppe, vil du ikke modtage en invitation.

Du skal i stedet bestille en tid ved at logge på vacciner.dk og udfylde en tro- og loveerklæring på, at du er i målgruppen.

Det anbefales også at få en pneumokokvaccination, hvis man er i risikogruppen. Dog kun cirka hvert 6. år.

Ældre mennesker, mennesker med hiv, mennesker i immundæmpende behandling og/eller som har fået fjernet deres milt (splenektomi) bør få en pneumokokvaccination, der beskytter mod pneumokok-lungebetændelse – en kendt følgesygdom ved alvorlig sygdom med COVID-19. 

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. vaccinationer i efteråret 2023 her ›

 

Særlige forhold ved intramuskulær vaccination af patienter med blødersygdom og Immun Trombocytopeni (ITP) 

Patienter med hæmofili, vW, ITP eller andre sjældne blødersygdomme anbefales at følge vaccinationsprogrammet mod COVID-19, som andre borgere. 

Vaccinationen mod COVID-19 skal gives direkte i musklen (intramuskulært), da der kan opstå blødning efter injektion hos personer med trombocytopeni eller blødersygdom.

For at forebygge muskelblødninger er der derfor nogle særlige forhold ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19: 

Vaccination af patienter med blødersygdom
Børn og voksne med svær eller moderat hæmofili A eller B eller svær von Willebrands sygdom kan vaccineres intramuskulært, hvis de har modtaget forebyggende behandling med faktorpræparat få timer før vaccination (maks. 12 timer).

Bløderpatienter med mildere blødersygdom skal kontakte deres hæmofilicenter for afklaring af, om de bør behandles forebyggende med blødermedicin inden vaccination.

Generelt anbefales det, at der anvendes kanyle med mindst mulig gauge (25-27 – forudsat det er muligt i forhold til vaccinetype). Efter injektion skal injektionsstedet komprimeres i mindst 10 min. Omhyggelig aspiration mhp. på at undgå evt. arteriepunktur. Patienter skal selv inspicere injektionssted efter henholdsvis 2 og 4 timer. Ubehag i den vaccinerede arm 1-2 dage efter injektion er ikke alarmerende, forudsat der ikke er samtidig hævelse.

Vaccination af patienter med Immun Trombocytopeni (ITP)

Patienter med trombocyttal under 10 (børn under 30) bør vaccineres med særlig tynd kanyle (25-27 G).

Der er ingen restriktioner ved intramuskulær vaccination af patienter med trombocyttal over 10 (børn over 30).

Personer, som får immundæmpende behandling vil sædvanligvis godt kunne blive vaccineret. Effekten af vaccination kan dog være nedsat.

Vaccination mod COVID-19 kan skabe en forbigående opblussen af ITP, som ved andre vaccinationer.

ITP-patienter, der er blevet behandlet med rituximab inden for de sidste seks måneder, skal dog være opmærksomme på, at det ikke anbefales at tage imod AstraZeneca og Johnson & Johnson-vacciner. Her anbefaler Dansk Hæmatologisk Selskab, at man holder sig til mRNA vaccinerne, som for tiden udgøres af Pfizer og Moderna. Læs mere om VITT og ITP her ›

Forsigtighed ved tidligere allergiske reaktioner
Patienter, der tidligere har oplevet allergiske reaktioner fx ved brug af langtidsvirkende faktor, der indeholder polyethylene glycol (PEG), bør drøfte vaccination med deres læge, da nogle vacciner indeholder PEG som hjælpestof.

Spørgsmål og svar om vaccination mod COVID-19
Hvis du har spørgsmål om vaccination mod COVID-19 og din blødersygdom, skal du kontakte dit hæmofilicenter eller behandlingsansvarlige hæmatologiske afdeling.

Læs anbefalingerne fra Dansk Hæmatologisk Selskab om vaccination mod COVID-19 her ›

Læs anbefalinger fra Blødercenter Vest på AUH her ›

Læs anbefalinger fra Hæmofilicenter Rigshospitalet her

Læs spørgsmål og svar fra Statens Serum Institut her ›

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19 her ›


Risikogrupper

Ældre blødere og mennesker med kroniske sygdomme ud over blødersygdom, som fx hiv, er særligt sårbare grupper og bør være særligt opmærksomme på at undgå smitte, da de kan blive alvorligt syge, hvis de smittes med coronavirus. 

Ud fra et forsigtighedsprincip kan mennesker med ITP, som får immundæmpende behandling, fx højdosis prednisolon eller biologisk behandling med fx Rituximab, være i risikogruppen – ikke på grund af sygdommen, men på grund af behandlingen.

Hvis man har fået fjernet sin milt (splenektomi), anbefales det også at kontakte den behandlingsansvarlige hæmatologiske afdeling, da der er behov for individuel vurdering.

Se Sundhedsstyrelsens faglige grundlag vedr. personer i øget risiko ved COVID-19 her ›

Kontakt behandlingsansvarlig læge ved svære symptomer 

Hvis man som bløder bliver smittet med COVID-19 og udvikler svære symptomer, skal man som udgangspunkt tilbydes samme behandling som alle andre patienter. Der er hos patienter med svære symptomer på COVID-19 konstateret høje inflammationstal (CRP) og øget risiko for blodpropper. Siden begyndelsen af april 2020 har alle danske patienter, der er blevet indlagt med COVID-19, derfor fået tilbudt behandling med det blodfortyndende middel heparin for at reducere risikoen for at danne blodpropper.

Når bløderpatienter skal i blodfortyndende behandling, er det nødvendigt at tilpasse og kontrollere bløderbehandlingen nøje. Derfor er det afgørende for patienternes sikkerhed, at hæmofilicentrene får besked, hvis en bløder bliver alvorligt syg og indlægges med COVID-19. Hæmofilicentrene skal nemlig være i løbende kontakt med den behandlende afdeling for analyse af blodprøveresultater og behandlingsplan med faktormedicin. I nogle tilfælde vil bløderpatienter med svære symptomer på COVID-19 blive indlagt på hhv. Rigshospitalet eller AUH Skejby, så behandlingen lettere kan koordineres med hæmofililægerne.

Hvis man har blodsygdommen ITP og bliver smittet med COVID-19 og udvikler svære symptomer, bør man kontakte sin behandlende hæmatologiske afdeling for en individuel vurdering.

 

Opdateret d. 15. september 2023: Anbefaling om vaccination mod COVID-19 efteråret 2023

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vaccination mod COVID-19:

Efterårets vaccinationsindsats

Hold da opdateret om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for vaccination mod COVID-19, influenza og pneumokok.

Få overblik over de seneste anbefalinger og retningslinjer:

Coronasmitte.dk

På coronasmitte.dk finder du en samlet oversigt over seneste nyt fra de danske myndigheder ifm. corona. 

Har du brug for at komme i kontakt med hæmofilicenteret?

Hæmofilicentre

Find her information om og kontaktoplysningerne på de to danske hæmofilicentre på Rigshospitalet i København og Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Læs BløderNyt

Her kan du læse tidligere udgaver af foreningens medlemsblad BløderNyt. Bladet udgives to gange om året og indeholder bl.a. artikler om, hvordan det er at leve med en blødersygdom i Danmark og om den nyeste udvikling inden for behandling.