Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Hiv-smittede tilbydes revaccination mod COVID-19

Sundhedsstyrelsen har i dag meldt ud, hvem der tilbydes revaccination (tredje stik) mod COVID-19. Det gælder bl.a. hiv-smittede med meget lave CD4-tal.


Personer med meget nedsat immunforsvar kan have en lille eller helt manglende effekt af vaccinerne mod COVID-19. Den samme gruppe vurderes til at have en øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med COVID-19. Derfor tilbydes de nu et tredje stik.

Hiv-smittede med udtalt immundefekt
Sundhedsstyrelsen har netop meldt ud, hvilke patienter der kan forvente snart at modtage en invitation til revaccination mod COVID-19. Det drejer sig om patienter der på grund af en sygdom eller behandling har et meget nedsat immunforsvar.

For vores medlemsskare berører det:

  • Mennesker med HIV-infektion med udtalt immundefekt (dvs. med CD4-tal under 200)
  • Patienter der har været i følgende behandling i 2021:

    • Rituximab (behandling inden for 6 måneder før første COVID-19 vaccinedosis)
    • Immunglobulin substitution

De berørte patientgrupper vil modtage en invitation til revaccination i eBoks. Vaccinationen vil foregå, som vi allerede kender det, i de regionale COVID-19 vaccinationssteder.

Mellem én og ni måneder efter andet stik
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at tredje stik gives tidligst 1 måned og senest ca. 9 måneder efter andet stik. For personer, hvor der er gået mere end 9 måneder siden andet stik, skriver Sundhedsstyrelsen at tredje dosis bør gives hurtigst muligt.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger for revaccination mod COVID-19 her (udsendt 30. august 2021) >

Udgivet: 30. august 2021

Læs BløderNyt

Her kan du læse tidligere udgaver af foreningens medlemsblad BløderNyt. Bladet udgives to gange om året og indeholder bl.a. artikler om, hvordan det er at leve med en blødersygdom i Danmark og om den nyeste udvikling inden for behandling.