Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Internationale anbefalinger om hæmofili og corona

Paraplyorganisationen World Federation of Hemophilia (WFH) har udarbejdet en række anbefalinger vedrørende hæmofili og von Willebrands sygdom. Anbefalingerne drejer sig både om generelle foranstaltninger, medicinforsyning og i tilfælde af svære symptomer på coronavirus.


Det anbefales at fortsætte og følge sin nuværende behandlingsplan, så man er velbehandlet for sin blødersygdom.

Plasmabaserede produkter 
Feiba og flere behandlinger til von Willebrands sygdom er baseret på plasma. Der er ifølge WFH ikke smitterisiko for coronavirus ved brug af plasmabaserede faktorprodukter. I Danmark anvendes kunstigt fremstillet faktor til behandling af hæmofili A og B.

Medicinforsyning
Der er ingen problemer i at bestille faktormedicin og man opfordres til kun at bestille faktor til almindeligt forbrug. Der er ikke problemer med at få plasmabaserede faktorprodukter, som situationen er nu, men der opmærksomhed på at sikre, at der fortsat kan fås plasma til produktion. WFH følger udviklingen.

I tilfælde af indlæggelse
Når man er i kontakt med praktiserende læge, lægevagt eller lokalt sygehus om symptomer på coronavirus er det altid vigtigt at oplyse, at man har en sjælden blødersygdom.

Hvis man får så svære symptomer af coronavirus, at det kræver indlæggelse, er det vigtigt at sikre, at sygehuset tager kontakt til hæmofilicenteret for at koordinere den videre behandling. Der kan i tilfælde at svære symptomer være et forebyggende behov for at opnå et højere faktorniveau. Derfor er det vigtigt, at den behandlende afdeling tager kontakt til hæmofilicentret og koordinerer behandlingen i fællesskab med hæmofilicenteret.

Læs anbefalingerne fra WFH om hæmofili og coronavirus her >>

Følg verdensorganisationens orientering om hæmofili og coronavirus her >>

På linje med danske anbefalinger

De internationale anbefalinger er på linje med de danske hæmofilicentre, som løbende følger de nationale og internationale erfaringer, man løbende indsamler om coronavirus og hæmofili og andre faktormangelsygdomme. Sammen med myndighederne er de også opmærksomme på den fortsatte medicinforsyning.

Læs mere om de danske hæmofilicentres anbefalinger her >>

Læs mere om anbefalinger om ITP og coronavirus her >>

Udgivet: 26. marts 2020

Læs BløderNyt

Her kan du læse tidligere udgaver af foreningens medlemsblad BløderNyt. Bladet udgives to gange om året og indeholder bl.a. artikler om, hvordan det er at leve med en blødersygdom i Danmark og om den nyeste udvikling inden for behandling.