Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Interviewpersoner søges til kort interview om bløderes livskvalitet

Bløderforeningen er i gang med forberedelserne til vores fjerde livskvalitetsundersøgelse, som opfølgning på de tidligere spørgeskemaundersøgelser fra 1988, 2001 og 2012. Derfor søger vi nu interviewpersoner, der vil fortælle om deres liv med blødersygdom, for at sikre at undersøgelsen bliver så relevant som muligt.


Forskere fra Københavns Universitet skal nu i gang med at indsamle data til Bløderforeningens næste undersøgelse af blødernes livskvalitet anno 2021.

Forskerne bag livskvalitetsundersøgelsen søger derfor informanter til en række telefoninterviews, for at kunne inddrage patienternes egen viden om, hvad der har størst betydning for danske bløderes livskvalitet i 2021. Interviewet kommer til at vare 15-30 minutter og vil foregå telefonisk eller via Zoom, på et tidspunkt hvor det passer dig.

Det eneste krav for at deltage er, at du har hæmofili A eller B (uanset sværhedsgrad), von Willebrands sygdom (uanset type) eller er forælder til et barn med blødersygdom.

Din personlige erfaring og mening er vigtig, for at kunne gennemføre en god spørgeskemaundersøgelse.

Hvis du ønsker at bidrage med din viden, så tag kontakt senest d. 10. september til:

Ekstern lektor Christina Schnohr Svensson kan kontaktes via telefon +45 35 32 72 20 eller på cwsc@sund.ku.dk.

 

Udgivet: 8. september 2021

Læs BløderNyt

Her kan du læse tidligere udgaver af foreningens medlemsblad BløderNyt. Bladet udgives to gange om året og indeholder bl.a. artikler om, hvordan det er at leve med en blødersygdom i Danmark og om den nyeste udvikling inden for behandling.