Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ny dato for generalforsamling

Det er med stor beklagelse, at vi må meddele, at generalforsamlingen i Danmarks Bløderforening udskydes til d. 22. august 2021. 


Sekretariat og revisor kan ikke nå at få et revisionspåtegnet regnskab klar til den d. 6. juni.

Generalforsamlingen udskydes derfor til søndag d. 22. august kl. 13-15 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Blvd. 2, 2630 Taastrup. Huset ligger i gåafstand fra Høje Taastrup station, og der er god mulighed for gratis parkering.

Coronapas
For adgang til Handicaporganisationernes Hus er der krav om gyldigt coronapas for alle deltagere.

Tilmelding
Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Af hensyn til forplejning vil vi opfordre til, at man på forhånd tilmelder sig generalforsamlingen. 

Indkomne forslag
Ifølge vedtægterne skal indkomne forslag til generalforsamlingen være foreningen i hænde senest 15. februar. Denne frist forlænges til d. 6. august. Har du indkomne forslag, så send dem til foreningen, så vi har dem i hænde senest d. 6. august. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside efter fristen.

Tilmeld dig og læs dagsordenen her >

Udgivet: 27. maj 2021

Læs BløderNyt

Her kan du læse tidligere udgaver af foreningens medlemsblad BløderNyt. Bladet udgives to gange om året og indeholder bl.a. artikler om, hvordan det er at leve med en blødersygdom i Danmark og om den nyeste udvikling inden for behandling.