Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Betænk Bløderforeningen i dit testamente

Som et nyt tiltag yder foreningen fra 2022 2.500 kr. i tilskud til advokathonorar, hvis Bløderforeningen tilgodeses i testamentet (30%-løsningen). Men også ved at testamentere selv en mindre del af din formue, er du med til at gøre en forskel. Selv små bidrag kan gøre en stor forskel for foreningens arbejde for blødere i Danmark.


Der er flere måder, du kan vælge at støtte Danmarks Bløderforening. En af dem er ved at testamentere en del af din formue til foreningen. Da Danmarks Bløderforening er en velgørende organisation, er foreningen fritaget for boafgift (arveafgift). Det betyder, at donationer testamenteret til Danmarks Bløderforening går ubeskåret til arbejdet for blødere i Danmark og deres familier.

Efterlad mere til dine arvinger ved at betænke velgørende foreninger
Boafgift er en afgift, som alle arvinger på nær ægtefæller skal betale til staten, når de arver. Har du ikke en ægtefælle eller børn som nærmeste arving, og vælger du at donere en del af din arv til Bløderforeningen med bestemmelse om, at foreningen skal betale boafgiften, kan du betænke foreningens arbejde samtidig med, at dine slægtninge også arver.

Den model kaldes 30%-løsningen. Her betænker du en velgørende forening 30% af din formue på betingelse af, at foreningen betaler boafgiften for dine arvinger. Det betyder, at dine arvinger arver hele de resterende 70% af din formue uden at skulle betale boafgift. På den måde får dine arvinger en større del af din arv udbetalt, og du støtter samtidig Bløderforeningens arbejde for blødere i Danmark.

Tilskud til juridisk bistand
Selvom man ikke har en stor formue, kan det være en god ide at få hjælp af en advokat til at udarbejde et testamente. På den måde sikrer du dig, at testamentet ikke kan misforstås, og at dine ønsker er i overensstemmelse med loven. Et testamente skal være skriftligt nedskrevet, og det er en fordel at få det notarpåtegnet af en notar. Når det er notarpåtegnet, gemmes en kopi af testamentet hos Centralregisteret for Testamenter. På den måde sikrer du dig, at testamentet bliver gemt og vil træde i kraft, når du dør.

Danmarks Bløderforening yder 2.500 kr. i tilskud til advokathonorar, hvis foreningen tilgodeses i testamentet (30%-løsningen).

Læs mere om, hvordan du kan betænke Bløderforeningen i dit testamente her ›

Udgivet: 26. april 2022

Betænk Bløderforeningen i dit testamente

Giv en gave efter din vilje, og betænk Bløderforeningen i dit testamente. Ved at testamentere selv en mindre del af din formue, er du med til at gøre en forskel. Tilgodeses Bløderforeningen i testamentet med min. 30% af arven, yder foreningen 2.500 kr. i tilskud til advokathonorar. 

Nyhedsbrev

Vil du gerne modtage de seneste nyheder om blødersygdom og foreningens aktiviteter, så tilmeld dig foreningens nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er et supplement til medlemsbladet BløderNyt.