Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Betænk Bløderforeningen i dit testamente

Giv en gave efter din vilje, og betænk Bløderforeningen i dit testamente. Ved at testamentere selv en mindre del af din formue, er du med til at gøre en forskel.


Du kan støtte Danmarks Bløderforening ved at testamentere en del af din formue til foreningen. Da Danmarks Bløderforening er en velgørende organisation, er foreningen fritaget for boafgift (arveafgift). Det betyder, at donationer testamenteret til Danmarks Bløderforening går ubeskåret til arbejdet for blødere i Danmark og deres familier.

Ved at testamentere selv en mindre del af din formue, er du med til at gøre en stor forskel. Selv små bidrag kan gøre en stor forskel for foreningens arbejde for blødere i Danmark og deres familier.

Efterlad mere til dine arvinger ved at betænke velgørende foreninger (30%-løsningen)
Boafgift er en afgift, som alle arvinger på nær ægtefæller skal betale til staten, når de arver. Har du ikke en ægtefælle eller børn, og vælger du at donere en del af din arv til Bløderforeningen med bestemmelse om, at foreningen skal betale boafgiften, kan du betænke foreningens arbejde samtidig med, at dine slægtninge også arver.

Den model kaldes 30%-løsningen. Her betænker du en velgørende forening 30% af din formue på betingelse af, at foreningen betaler boafgiften for dine arvinger. Det betyder, at dine arvinger arver hele de resterende 70% af din formue uden at skulle betale boafgift. På den måde får dine arvinger en større del af din arv udbetalt, og du støtter samtidig Bløderforeningens arbejde for blødere i Danmark.

Bløderforeningen giver tilskud til juridisk bistand
Danmarks Bløderforening yder 2.500 kr. i tilskud til advokathonorar, hvis foreningen tilgodeses i testamentet (30%-løsningen).

Selvom man ikke har en stor formue, kan det være en god ide at få hjælp af en advokat til at udarbejde et testamente. På den måde sikrer du dig, at testamentet ikke kan misforstås, og at dine ønsker er i overensstemmelse med loven. Et testamente skal være skriftligt nedskrevet, og det er en fordel at få det notarpåtegnet af en notar. Når det er notarpåtegnet, gemmes en kopi af testamentet hos Centralregisteret for Testamenter. På den måde sikrer du dig, at testamentet bliver gemt og vil træde i kraft, når du dør.

Du kan læse mere om emnet i folderen En Mærkbar Forskel, der kan bestilles her ›

Andre måder at støtte foreningen:

Bliv medlem

Som medlem af Danmarks Bløderforening får du adgang til et omfangsrigt udbud af aktiviteter, som giver gode rammer for erfaringsudveksling og mulighed for at møde ligestillede.

Giv et bidrag

Du kan støtte foreningens arbejde ved at give et personligt bidrag. Du kan støtte via mobilepay eller en bankoverførsel. 

Start din egen indsamling

Vil du gøre en forskel for Bløderforeningen, kan du støtte foreningens arbejde ved at oprette din personlige indsamling på BetterNow.

Bliv frivillig

Du kan som frivillig være med til at gøre en forskel for mennesker med blødersygdom i Danmark.

Kontakt

Kontakt foreningens sekretariat, formand eller bestyrelse.

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.