Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Betænk Bløderforeningen i dit testamente

Giv en gave efter din vilje, og betænk Bløderforeningen i dit testamente. Ved at testamentere selv en mindre del af din formue, er du med til at gøre en forskel.


Ønsker du at testamentere en del af din formue til Danmarks Bløderforening, skal du oprette et testamente. Opretter du ikke et testamente, afgør arveloven, hvem formuen tilfalder og Danmarks Bløderforening kan ikke arve fra dig.

Ingen boafgift
Danmarks Bløderforening er fritaget for boafgift. Det betyder, at beløb testamenteret til Danmarks Bløderforening går ubeskåret til arbejdet for blødere i Danmark og deres familier.

Formelle krav til udformning af testamente
Der er præcise formkrav til udformning af testamenter, som du skal overholde for at skrive et gyldigt testamente:

  1. Testamentet skal være skriftligt
  2. Testamentet skal være underskrevet af en notar eller to vidner

Du kan testamentere:

  1. Et bestemt beløb eller en bestemt ejendel
  2. En procentdel af din formue
  3. Restbeløbet efter at tvangsarv og legater er betalt

Danmarks Bløderforening anbefaler, at du rådfører dig hos en advokat, for at sikre at dine ønsker bliver tilgodeset bedst muligt.

Du kan læse mere om testamenter og Danmarks Bløderforening i folderen En Mærkbar Forskel, der kan bestilles her ›

 

Andre måder at støtte foreningen:

Bliv medlem

Som medlem af Danmarks Bløderforening får du adgang til et omfangsrigt udbud af aktiviteter, som giver gode rammer for erfaringsudveksling og mulighed for at møde ligestillede.

Giv et bidrag

Du kan støtte foreningens arbejde ved at give et personligt bidrag. Du kan støtte via mobilepay eller en bankoverførsel. 

Start din egen indsamling

Vil du gøre en forskel for Bløderforeningen, kan du støtte foreningens arbejde ved at oprette din personlige indsamling på BetterNow.

Bliv frivillig

Du kan som frivillig være med til at gøre en forskel for mennesker med blødersygdom i Danmark.

Kontakt

Kontakt foreningens sekretariatet, formand eller bestyrelse.

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.