Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Danmarks Bløderforening til Lægedage 2019

Da praktiserende læger, sygeplejersker og lægesekretærer d. 11-15. november var til Lægedage i Bella Centeret, blev de også klogere på symptomer og konsekvenser for kvinder med blødersygdom. 


Frivillige fra Danmarks Bløderforening havde hele ugen en stand, hvorfra de delte informationsmateriale ud og stod klar til at fortælle om egne erfaringer og udfordringer i forhold til deres sygdom.

Ebba Steenbach og Heidi Brandt var blandt de frivillige, der bemandede standen. Begge giver udtryk for, at foreningens stand har gjort indtryk. Ebba fortæller, at hun håber informationen og budskabet er trængt igennem, og at dem, hun har talt med, vil bringe det videre. Det er ikke kun det deltagende sundhedspersonale, de frivillige har fået kontakt til. Heidi, som også er medlem af Bløderforeningens bestyrelse, har benyttet lejligheden til at få kontakt med de andre organisationer på messen og har startet en dialog med bl.a. Jordemoderforeningen, der er interesseret i at høre mere om kvinder og blødersygdom.

Foreningens stand er et led i kampagnen ”Blødt igennem”, der skal udbrede budskabet om kvinder med blødersygdomme, særligt blandt unge kvinder og sundhedsprofessionelle. Målet med kampagnen er at kvinder med øget blødningstendens skal kunne få den rette hjælp og diagnose. Læs mere om kampagnen her >>

Stor tak til de frivillige, der deltog og tak til Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond for at gøre det muligt for Bløderforeningen at deltage.

Udgivet: 28-11-2019

Læs BløderNyt

Her kan du læse tidligere udgaver af foreningens medlemsblad BløderNyt. Bladet udgives to gange om året og indeholder bl.a. artikler om, hvordan det er at leve med en blødersygdom i Danmark og om den nyeste udvikling inden for behandling.