Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Hvad drømmer du om?

Bløderforeningen fejrer i år sit fyrreårs jubilæum og formulerer i den anledning en vision for Det Gode Bløderliv 2020. Vær med i processen!


Med afsæt i Bløderforeningens årsmøde har en studiekreds sommeren over arbejdet med at formulere en vision for Det Gode Bløderliv 2020. Vision kommer af det latinske visio, som betyder syn eller drømmesyn. Hvad drømmer du om? Hvordan skal bløderlivet være om 10 år?

Drømme for fremtiden
Som baggrund for at formulere visionen har studiekredsen beskrevet historik, udfordringer og dilemmaer. Fortidens læring skal danne grundlag for fremtidens indsats. Og udfordringerne og dilemmaerne skal tages i ed, når drømmene for fremtiden formuleres. Nøgleord i visionen er tryghed, samarbejde og ansvar.

Hvad mener du?
Første bud på studiekredsens samlede vision er tilgængelig her på hjemmesiden, og alle medlemmer og andre med interesse for blødersygdom inviteres til at kommentere på den frem til 1. november 2010.

Til det formål har vi udarbejdet et spørgeskema, som du finder her. Du er selvfølgelig også velkommen til at give os dine kommentarer på anden vis, eksempelvis per mail til dbf@bloderforeningen.dk.

Efter 1. november ser studiekredsen på de indkomne kommentarer og lægger sidste hånd på visionen.

Se visionen>>

Besvar spørgeskema>>

Læsevejledning
Visionspapiret indledes med en række overvejelser omkring, hvad en vision er, og hvad den kan bruges til. Herefter omtales en række centrale nedslag i historien. Erfaringer og pointer herfra leder over i en beskrivelse af de udfordringer, som personer med blødersygdomme står overfor i dag. Dernæst samles alle overvejelserne i et bud på, hvad fremtiden vil og bør bringe. Endelig munder alle overvejelserne ud i en vision for det gode bløderliv 2020.
 
Studiekredsen
Studiekredsen består af:
 • Terkel Andersen, formand
 • Jacob Andersen, næstformand
 • Tem Folmand, næstformand 
 • Mikael Frausing, kasserer
 • Naja Skouw, bestyrelsesmedlem
 • Lars Lehrmann, bestyrelsesmedlem
 • Christian Krog Madsen 
 • Ole Mark
 • Hans Henrik Paulsen
 • Tove Lehrmann
 • Theis Bacher, bestyrelsesmedlem

Alle deltagere i studiekredsen har selv blødersygdom/von Willebrand eller er pårørende tili en bløder
 
Sekretariat: Trine Schaldemose (Lene Jensen)