World Aids Day

I dag – den 1. december – er det World Aids Day. Det er dagen, hvor man verden over sætter fokus på hiv og aids. I Danmarks Bløderforening ser man tilbage på de sidste 30 år, hvor hiv og hepatitis C har været en del af de danske bløderes liv og Danmarks Bløderforenings historie.
Det er 30 år siden Blødersagen for alvor tog fart. Efter en lang og forhalet proces, hvor bløderne flere gange forgæves havde forsøgt at råbe den ansvarlige minister op, fik danske blødere i efteråret 1985 adgang til varmebehandlet faktor.

Fra den 1. januar 1986 skulle faktormedicinen, der på det tidspunkt blev lavet ud fra donorblod, være dobbeltsikret, idet der fra den skæringsdato også skulle indføres screening af både bloddonorer og blod.

Blødere og læger kunne tilsyneladende føle sig trygge ved behandlingen herefter. Desværre viste det sig, at det ikke var den hele sandhed. Et restlager med ikke-screenet medicin fik i al hemmelighed dispensation fra Sundhedsstyrelsen til at blive brugt til behandling af de intetanende blødere efter skæringsdatoen.

I alt blev 91 danske blødere smittet med hiv, og 177 blev smittet med leverbetændelsen hepatitis C via deres faktormedicin.

Du kan læse mere om Blødersagen på www.bloderforeningen.dk/blodersagen.

Møde i hiv-netværket
Blødersagen påvirkede hele foreningen og bløderne som gruppe. Men sagen påvirkede naturligvis især de 91 blødere, der blev smittet med hiv, og deres pårørende.

Dengang var hiv en dødsdom, og man troede, alle skulle dø. Heldigvis er der sket meget på forskningsfronten siden, og den dag i dag lever 26 af de hiv-smittede blødere stadig. På trods.
 
I dag på World Aids Day mødes de i foreningens hiv-netværk for at få mulighed for at tale med de få andre, der kan sætte sig ind i, hvordan det er, at få en dødsdom annulleret og dernæst skulle finde sin vej igennem livet.

Hiv-netværket er for hiv-smittede blødere, og netværket mødes 1-2 gange årligt.

Tema i BløderNyt
Danmarks Bløderforening sætter i december-udgaven af medlemsbladet BløderNyt fokus på Blødersagen og det kedelige jubilæum, der finder sted i disse dage.

Bladet udkommer den 15. december 2015, og hustandsomdeles til alle medlemmer af foreningen inden jul. Bladet vil også være at finde i en elektronisk udgave på www.bloderforeningen.dk/blodernyt efter den 15. december.
« Tilbage