Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Aktiviteter for medlemmer med ITP

Bløderforeningen afholder ved givne lejligheder arrangementer særligt målrettet personer med ITP/forældre til børn med ITP. Hyppigheden afhænger af behov og relevante temaer.


Personer med interesse for ITP skal være hjerteligt velkomne til at foreslå emner og foredragsholdere, som kan danne grundlag for sådanne arrangementer.

Netværksstøtte
Som nydiagnosticeret med blodsygdommen ITP er der ofte mange spørgsmål, som det kan være rart at dele. Som medlem af Danmarks Bløderforening kan du komme i kontakt med andre, der har ITP. Foreningen har et netværk af både voksne med ITP og forældre til børn med ITP, som gerne deler deres erfaringer om livet og hverdagen med ITP.

Læs mere om netværksstøtte >

International ITP-dag
Den sidste fredag i september er det international opmærksomhedsdag for blodsygdommen ITP. Danmarks Bløderforening opfordrer alle til at bære lilla, og på den måde være med til at sprede kendskabet til ITP. Tanken er, at den lilla farve kan være en samtalestarter til at fortælle om ITP. Upload gerne et billede på Bløderforeningens Facebook eller Instagram i dit lilla outfit og fortæl, hvordan du markerer dagen.

BløderNyt

BløderNyt er Danmarks Bløderforenings medlemsblad, der udkommer to gange om året og lander i alle medlemmers postkasser. Læs nye og tidligere udgaver af bladet.