Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Webinar om ITP og coronavirus

D. 25. september 2020 holdt Danmarks Bløderforening et webinar om ITP og coronavirus for 11 deltagende medlemmer. Webinarets oplægsholder var Henrik Frederiksen, overlæge ved Hæmatologisk afdeling på Odense Universitetshospital.


Webinaret blev afholdt på den internationale opmærksomhedsdag for ITP og var samtidig en markering heraf. Programmet lød som følger:

  • Introduktion til oplægsholder og de andre deltagere
  • Erfaringer med ITP og coronavirus v. Henrik Frederiksen
  • Spørgsmål fra deltagerne
  • Nye behandlingsformer og -muligheder v. Henrik Frederiksen
  • Spørgsmål fra deltagerne
  • Afrunding

Under sine oplæg kom overlæge Henrik Frederiksen ind på, hvordan man som ITP-patient skal forholde sig i en verden, hvor coronavirus dominerer. Eksempelvis gjorde han deltagerne klogere på, hvilke symptomer man som ITP-patient skal være opmærksom på i forhold til at være smittet med corona. Derudover fortalte han om, hvilke erfaringer sundhedsvæsenet har gjort sig med behandling af ITP-patienter med COVID-19.

Efter en lille spørgerunde og en kort pause holdt Henrik Frederiksen oplæg om ITP-behandlingsformer generelt både nu og i fremtiden.

Alle deltagerne havde mulighed for at slå deres kamera og mikrofon til under hele webinaret, og de var ganske spørgelystne, når det omhandlede spørgsmål relateret til coronavirus, men også om ITP generelt.

BløderNyt

BløderNyt er Danmarks Bløderforenings medlemsblad, der udkommer to gange om året og lander i alle medlemmers postkasser. Læs nye og tidligere udgaver af bladet.