Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Historie

I 1970 blev Danmarks Bløderforening stiftet med et mål om at sprede viden og skabe mere synlighed om blødersygdom – det mål gør sig stadig gældende i dag.


Danmarks Bløderforening blev dannet i 1970 blandt andet med ønsket om at informere bløderne og deres pårørende om sygdommen, samt hvordan man lever med den. Stifterne af foreningen var Jørgen Lang, der selv var far til en bløderdreng, og overlægerne Johannes Gormsen og Knud-Erik Sjølin.

I midten af 1980’erne kom det frem, at blødere var blevet smittet med hiv via deres faktormedicin. Bløderforeningen kom til at spille en helt central rolle i den såkaldte Blødersag, dels som frontkæmper for at få stoppet smitten via medicinen, og dels i en række efterfølgende retssager. På grund af Blødersagen befandt Bløderforeningen sig i en periode meget i mediernes søgelys.

Formænd gennem tiderne

1970 – 1977:  Jørgen Lang

1977 – 1984: Vita Gamborg

1984 – 1985: Terkel Andersen og Lillian Dreyer

1985 – 2017: Terkel Andersen

2017 - nu: Jacob Bech Andersen

De første år af Bløderforeningens liv blev dens arbejde udelukkende båret af frivillige kræfter. Arbejdet blev dog mere og mere omfattende, og i 1988 blev foreningens sekretariat etableret.

I 1994 flyttede sekretariatet ind i lokaler ved Frederiksholms Kanal i København, og lokalerne dannede rammen for sekretariatet helt frem til årsskiftet 2013/2014. Den 1. januar 2014 flyttede sekretariatet til de nuværende lokaler på Kompagnistræde i København K.

Danmarks Bløderforening har lige fra starten samarbejdet med andre på både nordisk og europæisk plan, såvel som på verdensplan. Foreningen har blandt andet markeret sig ved et stort udviklingsprojekt i Indien – et projekt der har forløbet over mere end ti år.

Tidslinje

Her finder du en tidslinje over foreningens virke siden dens stiftelse i 1970.

Blødersagen

I 1980’erne blev 91 danske blødere smittet med hiv og 177 med hepatitis C af den blødermedicin, der blev produceret på blodplasma. Læs om den lange og omfattende retssag der fulgte her. 

Se film om blødernes og foreningens historie

Filmen her blev udgivet i forbindelse med Bløderforeningens 50-års jubilæum i 2020. I filmen ser vi tilbage på foreningens virke og blødernes historie gennem de sidste 50 år.

Læs mere om foreningens historie:

Fem årtier

Bløderforeningens historie er i høj grad blødernes historie. En lang rejse fra kåd optimisme ved faktormedicinens indførelse til stor dysterhed og sorg, da hiv-katastrofen rammer. 

Læs også om:

Behandling gennem tiderne

Vi skal helt tilbage til omkring år 200 for at finde de første beskrivelser af, hvad der kan have været blødersygdom. Gennem tiden er der sket en stor udvikling i viden om blødersygdom og behandling. Det kan du læse mere om her.

Har du brug for
nogen at tale med?

Få støtte og rådgivning fra en kontaktperson eller i en facebookgruppe.